8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Doğu Marmara Üniversitelerinden Önemli Bir İşbirliği…

Toplumsal Cinsiyet Alanında Doğu Marmara TR 42 Bölgesi için Kadın Çalışmaları Platformu Kuruluyor…”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) koordinasyonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle 27 – 28 Şubat 2014 tarihlerinde ‘‘Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma için Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız’’ konferansı düzenlendi. Konferansın kurumsal ölçekteki ilk yankısı “Doğu Marmara TR 42 Bölgesi için Kadın Çalışmaları Platformu” oldu.

Konferansın ilk gününü oluşturan kadın çalışmaları etkinliklerinden bir tanesi bölge üniversitelerinden toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin yuvarlak masa toplantısıdır. Toplantıda

akademisyenleri bölgesel kalkınma çalışmalarına toplumsal cinsiyet boyutunu dâhil ederek insan odaklı kalkınma anlayışına vurguyu güçlendirmek amacıyla işbirliği alanlarını değerlendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bölgesel ölçekte bir kutlama etkinliği olarak gerçekleştirilen toplantıda toplumsal cinsiyet çalışmalarında bölge üniversitelerinin işbirliğini ileri seviyelere taşıyacak kararlara imza atıldı.  

Bölge üniversitelerinin toplumsal cinsiyet çalışmaları yürüten akademisyenleri “Kadın Çalışmaları Platformu”nu oluşturdu. Her yıl katılımcı üniversitelerden biri Kadın Çalışmaları Platformunun sözcüsü ve koordinatörü olacaktır; çalışma gündemini belirleyecektir. Platformun ilk sözcüsü ve koordinatörü toplantının ev sahibi Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM)’dir. Üniversiteler arası bilgi ve tecrübe paylaşımını kolaylaştırmak, fikir alışverişini temin etmek üzere Platform üyeleri arasındaki iletişim kurumsal olarak ve sosyal medya ortamında sağlanmaktadır. Platform ortak sertifika ve yüksek lisans programlarının oluşturulması, üniversitelerin ilgili birimleri arasında mentorlük uygulamasının hayata geçirilmesi, iller için acil müdahale alanlarının tespiti, ortak projeler geliştirilmesi ve finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi üzerine ortak çabalara hız verecektir.

TR42 Düzey 2 Bölgesi için sosyo-ekonomik kalkınma odaklı çalışmalar yürüten Doğu Marmara Kalkınma Ajansı da bölge üniversitelerinin toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki işbirliğini kurumsal ve teknik açılardan destekleyecek; proje bazlı finansman olanaklarının geliştirilmesine aktif katkı sağlayacaktır.

 

7 Mart 2014