2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı Sonuçları

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 23.07.2019 – 20.09.2019 tarihleri arasında Ajansımıza yapılan proje başvuruları, 23.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen 09/2019 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve desteklenecek projeler listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi aşağıda yer almaktadır:

Sıra No

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi Adı

İl

1

TR42/19/FD/0007

MARMARA DEPREM VE YAPI MÜHENDİSLİĞİ TEST MERKEZİ (MARTEST) FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ

2

TR42/19/FD/0009

 

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK/SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİNİN DOĞU MARMARA SANAYİİNDE UYGULAMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. KOCAELİ

3

TR42/19/FD/0010

YALOVA VALİLİK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA

15 Ekim 2019 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS’a yüklenmiş destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ve Ajans tarafından talep edilecek diğer belgelerin Kocaeli’de bulunan Proje Uygulama Birimi’ne veya Ajansa bağlı diğer illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmelerin imzalanma tarihi yararlanıcı kurum ve kuruluşlara ayrıca bildirilecek olup sözleşme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli belgeler talep edilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahipleri ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2 Ekim 2019