Kredi Garanti Fonu (KGF)

 

KGF’NİN KURULUŞU

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında 1993 yılında “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım” anlaşması imzalanması ile Kredi Garanti Fonu (KGF) kurulmuştur.

KGF; Bakanlar Kurulu’nun 14 Temmuz 1993 tarih ve 21637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 93/4496 sayılı Kararına istinaden faaliyet gösteren Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği (AECM) üyesi Türkiye’deki ilk ve tek “KREDİ KEFALET” kuruluşudur.

KGF’NİN ORTAKLIK YAPISI

Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi’nin (KGF A.Ş.) ortaklık yapısını;

%33,3336 hisse ile bankalar (19 banka),

%33,2603 hisse ile TOBB,

%33,2507 hisse ile KOSGEB,

% 0,1554 hisse ile TESK, TÖSYÖV ve MEKSA oluşturmaktadır.

KGF A.Ş.’nin toplam kaynakları 240 milyon TL olan ödenmiş sermayesi ve sermaye yedekleri ile Hazine Kaynağı dâhil 1,362.4 Milyon TL’dir.

KGF KEFALETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

KGF kefaletinden, gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilmektedir.

Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilebilmekte, bu sayede teminat ihtiyacı bulunan KOBİ’lerin banka kredisi kullanma imkanı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’yi, yıllık cirosu ve aktif toplamlarından her biri 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.

KOBİ’ler anlaşmalı bankalar ve diğer finans kurumları aracılığıyla KGF kefaleti için başvurabilmektedirler.

NASIL BAŞVURULUR?

KGF teminatından yararlanabilmek için; KOBİ’nin bankasına KGF kefaletinden yararlanmak istediğini bildirerek dosyasının KGF’ye gönderilmesine muvafakat etmesi gerekmektedir.

KEFALET LİMİTİ NE KADARDIR?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL olup, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL’dir.

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR?  

KGF; leasing işlemleri dahil, KOBİ’lerin faaliyetlerinde kullandırılmak üzere her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere ve kurulu bir işletmenin olması kaydı ile, tarımsal krediler kapsamında olan organik tarım, besicilik, arıcılık, hayvancılık, sütçülük, peynircilik, tarımsal teknoloji vb. alanlarında da kefalet vermektedir.

KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENMEKTEDİR?

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok %80’ine kadar kefalet vermektedir. KGF, riskin en az %20’sini kredi kurumunun paylaşması koşulunu aramaktadır. Bu koşul, Türk Eximbank kredileri için geçerli değildir.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE YER ALAN KGF ŞUBELERİ

KGF, şubeleşme yapısı itibariyle NUTS2 tasnifinden ziyade coğrafi ve fonksiyonel esaslı şubeleşme yöntemini tercih etmiştir. Bu nedenle, Doğu Marmara Bölgesi illerini oluşturan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illeri farklı KGF şubelerinin sorumluk alanları içerisinde yer almaktadır.

Tablo 1: Doğu Marmara Bölgesi İllerinden Sorumlu Olan KGF Şubeleri

Kocaeli

KGF Gebze (Kocaeli) Şubesi

Sakarya

KGF Sakarya Şubesi

Düzce

KGF K.Ereğli (Zonguldak) Şubesi

Bolu

KGF Sakarya Şubesi

Yalova

KGF Bursa Şubesi

 

KGF KEFALETİNİN DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE KULLANIMI VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ

KGF kefaleti, genel itibariyle yoğun olarak kullanılan bir enstrüman niteliği taşımamaktadır. Örneğin, Doğu Marmara Bölgesi illeri içerisinde ticari hayatın en yoğun olduğu il olan Kocaeli’de 01.01.1994-31.12.2013 tarihlerini kapsayan 20 yıllık dönem içerisinde toplam 227 kefalet işlemi gerçekleştirilmiş ve 54.132.555,00 TL kefalet tutarı olmuştur.

Bunula birlikte ilerleyen dönemlerde kefaletten yararlanan KOBİ sayısının ve kefalet miktarının artması beklenmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılı Temmuz ayı içerisinde KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV ve KGF arasında yeni bir ortaklığa imza atılmıştır. Uygulaması önümüzdeki günlerde netleşecek sisteme göre KOSGEB, TÜBİTAK ve TTGV'den destek almaya hak kazanan işletmeler, destekten yararlanma aşamasında bankaların istediği kefalet mektubunu için artık KGF’ye başvurabileceklerdir (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Haberler.aspx?ref=947).

www.kgf.com.tr