Fizibilite Desteği Programı

Fizibilite Desteği ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nda belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir.

Programın öncelikleri aşağıda yer almaktadır:

Fizibilite Desteği misyonu ve işleyişi açısından Ajansın diğer desteklerinden farklıdır.  Bu programa yapılacak teklifler son başvuru tarihi beklenmeksizin ilan süresince alınır. Teklifler,  Ajans tarafından değerlendirilir ve başarılı olanlar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesi karar verilen fizibilite teklifinin Başvuru Sahibi ile sözleşme imzalanır.

Fizibilite Desteği ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve program rehberine “Fizibilite Desteği Programı” linkinden ulaşabilirsiniz.