2013 Yılı Güdümlü Proje Desteği

MARKA Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi

Başvuru Sahibi: Kocaeli Üniversitesi

Proje Bütçesi: 1.367.740,58 TL

Ajanstan İstenen Tutar: 1.025.805 TL

Eş-finansman: 341.935 TL

Proje Amacı: Koroner arter hastalıklarının tanısında kullanılmak üzere yurtdışından ithal edilen Troponin I ve CK-MB kitlerinin Doğu Marmara’da üretilmesini sağlamak ve iç piyasada satışını gerçekleştirmektir.

MARKA’nın ilk güdümlü proje desteği olma özelliğini de taşıyan ve Kocaeli Üniversite’sinin hazırladığı  “Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi” konulu projenin sözleşmesi 2013 yılı Haziran ayında imzalanmıştır. Toplam Bütçesi 1.367.740,58 TL olan ve Ajansın 1.025.805 TL kısmını desteklediği projenin amacı; koroner arter hastalıklarının tanısında kullanılmak üzere yurtdışından ithal edilen Troponin I ve CK-MB kitlerinin Doğu Marmara’da üretilmesini sağlamak ve iç piyasada satışını gerçekleştirmektir. Projeyle birlikte göğüs ağrısı veya kalp krizi tedavilerinde kullanılan tanı testleri, artık Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde üretilebilecektir.

Projenin Gerekçesi

Tanısal amaçlı monoklonal antikor kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Ancak ülkemizde rekombinan antijen kullanılarak monoklonal antikor üretimi yapılmamaktadır. Monoklonal antikorların kullanıldığı hastalıkların tanısında kullanılan testler ekonomik olarak dışa bağımlılığa neden olmaktadır. Bu temel gerekçeden dolayı ilk olarak Kalp krizi, anjina gibi Koroner Arter Hastalıklarının tanısında kullanılan Troponin I ve CK MB kitlerinin yapılması planlanmıştır.

Hastalık tanı kitleri, ileri teknoloji gerektiren ürünler olmalarının yanı sıra, yeterli bilgi birikiminin olmaması, sabit sermaye yatırım maliyetinin yüksek olması, üretim riskinin yüksek olması, küresel ölçekte büyük firmalarla rekabet gücünün düşük olması, geçmiş teşvik politikalarının yetersizliği, ticarileştirme, işletme olanaklarının yetersizliği, patent sorunu, test cihazı gibi tamamlayıcı ürünlerin üretilmemesi gibi nedenlerle yurtiçinde üretilememektedir. Bu nedenle bu alan, tamamıyla yurtdışına bağımlı bir alanı oluşturmaktadır.

Örnek olarak Marmara bölgesindeki 14 Üniversite hastanesi ve 173 Devlet hastanesinin Troponin I ve CK-MB test ihtiyacı yıllık 860 000 test olup bunun Sosyal Güvenlik Kurumuna maliyeti 7 821 000,00 TL dir. Troponin I ve CK MB kitlerinin proje kapsamında yurtiçinde üretilmesiyle, bu maliyetin yaklaşık %50 oranında düşürülmesi sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bu testlerin çalışıldığı ve okunduğu cihaz tasarımı ve üretimi de proje kapsamında yapılacaktır.

Temel Faaliyetler

Beklenen Sonuçlar