Bölgesel Ortopedik ve Dental İmplant Tasarım, Üretim ve Test Merkezi

Başvuru Sahibi: Sakarya Üniversitesi

Proje Bütçesi: 3.400.000 TL

Ajanstan İstenen Tutar: 2.550.000 TL

Eş finansman: 850.000,00 TL

Tahmini Proje Süresi: 24 Ay

İştirakçiler: SAÜ Teknopark A.Ş., Medikap Ltd.-Sakarya, Hexagon-İstanbul, Solid İmplant-Sakarya, Os İmplant-Ankara, Medist–İstanbul, Sistem Ortopedi-Konya, TST- İstanbul, Hipokrat-İzmir

Amaç: Ülkemizde/bölgemizde sağlık sektöründe kullanılan ortodepedik ve dental implant sektörüne yönelik yerli  ürünlerin tasarımını, test ve analizlerini yapmak, üretim teknolojisini geliştirmek ve mevcut ürünlerin katma değerini arttırmak ve bu sahada yapılan yurtdışı ithalatı durdurarak, ülke ekonomisine  katkıda sağlamaktır.

Yerli üreticinin yurt dışından hizmet alımı yaparak veya ithal ederek döviz kaybına neden olan implantlar üzerine medikal kaplama teknolojisinin ülkemize kazandırılarak bu sahada gelişmiş üretim gücü ve iş gücü, oluşturmak ve yerli üreticilerin üretim hacmini artırarak uluslar arası pazarda rekabet gücünü artırmak. İhracat oranlarını yükseltmek. Bununla birlikte halkımızın ekonomik koşullarda medikal kaplamalı implantlara kolay erişim olanağına kavuşması hedeflenmektedir.

Pazar Durumu

2010 yılında 817 $ olan Türkiye’deki kişi başına sağlık harcamaları tutarı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, hâlâ çok düşüktür. Türkiye nüfusu AB nüfusundan daha hızlı artmaktadır. Bu artış sonucunda toplam sağlık harcamalarının 2014 yılında yaklaşık 63 milyar $’a çıkacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizin yıllık sağlık harcamaları yaklaşık 3,12 milyar dolara yaklaşmakta olup (2015 tahmini), yerli üretim sınırlı ve teknik alt yapısı yetersizdir. Bu nedenle rekabet etmekte ve gelişmekde zorlanmaktadır. Medikal ürünler pazarının %17.7’sini implante edilir ürünler oluşturmaktadır.  Bu ürünlerin büyük bir çoğunluğu ithal elde edilmektedir. Ülkemizde hammadde mevcut olmaması nedeniyle genel olarak özel alaşımlar ve medikal kaplama hizmetleri yurt dışından temin edilerek yerli üretim kapsamında talaşlı imalat ve boyutlandırma gibi temel üretimle sınırlanmaktadır.

Temel Faaliyetler

Beklenen Sonuçlar