Misyon ve Vizyon

Misyon
 

“Doğu Marmara'da sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek amacı ile sosyal ve iktisadi kaynakların en fazla katkı sağlayacak şekilde değerlendirileceği stratejileri belirlemek  ve  tüm paydaşlarla koordinasyonu ve çalışanlarının katılımını sağlayarak, bu stratejileri uygulamak için hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde nitelikli ve yönlendirici faaliyetlerde bulunmak.”


 Vizyon
 

“Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve  iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen MARKA ajans olmak.”