alessmode.com


2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Program Tanıtımı

Adı

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Kısaltması

2016 DFD

Türü

Mali Destek Programı / Doğrudan Finansman Desteği / Doğrudan Faaliyet Desteği

İlan Tarihi

04/01/2016

Referans Numarası

TR42/16/DFD

 

Programın Amacı:

2016 yılı Doğrudan Faaliyet Programı ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nda belirlenen hedef ve stratejiler ile uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına önemli katkılar sağlayacak faaliyetlerinin desteklenmesi düşünülmektedir. Söz konusu programın amaç, kapsam ve içeriğine ilişkin tüm detaylar elinizde bulunan bu rehberde yer almaktadır.

Programın Öncelikleri

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
 • Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
 • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmaları.

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 90.000 TL

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Uygulama Süresi

Azami proje süresi 3 aydır.

Uygun Başvuru Sahipleri

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TR42 Düzey 2 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Bölgesi’nde yer alan:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Odalar
  • Borsalar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak kaydıyla)
  • Vakıflar
  • Dernekler
  • Birlikler
  • Federasyonlar
  • Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler… vs.
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’na sunulan her bir başvuru değerlendirildikten sonra düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu’nun onayına sunularak karara bağlanır. 

Düzeltmeler

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, http://www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ portalından yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecektir. Başvurunuzu elektronik ortamda tamamladıktan sonra, başvuru formu ile ekleri, destekleyici belgeler ve proforma faturalar  “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosya içine (belgeler kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirildikten sonra kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge:  Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinde “başvuru listesi ekranı”nda yer alan “başvuru kapak sayfasını indir” düğmesi tıklanarak başvurunun kapak sayfası indirilir. Bu kapak sayfası başvuru dosyasının konulduğu zarfın üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden yapılan ön başvuru yeterli olmayıp sistemden çıktısı alınarak imzalanan/paraflanan başvuru dosyasının Ajansa ELDEN teslim edilmesi zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınız için

Daha fazla bilgi almak için sorularınızı tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, destek programının referans numarasını (TR42/16/DFD), açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

 

E-posta adres :  dfd@marka.org.tr
Faks  : +90 (262) 332 01 45

 

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.marka.org.tr adresinde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasında yayınlanacaktır:

Tanıtım Videosu

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası