2017 Yılı Teknik Destek Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı ve Öncelikleri

“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır. 

Ajansımız tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri şunlardır:

 • Planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları,
 • Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar   

 

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • KDV Dahil: 15.000 TL

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi 1 (bir) aydır.

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler. 

 

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,   
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler,
 • Eğitim verme.

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz kullanımı ile ilgili eğitimler,
 • İşletim sistemleri ve ofis programları eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.).

 

 

Düzeltmeler - Önemli Duyuru!

2017 Yılı Teknik Destek Programı İçin Başvuru Dönemleri ve Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Duyuru

2017 Yılı Teknik Destek Programı için ilan edilen başvuru tarihleri ve değerlendirme sürecinde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda daha önce ilan edilen Şubat-Mart, Nisan-Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos-Eylül ve Ekim-Kasım Dönemleri; Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık Dönemleri olarak değiştirilmiştir. 2017 Yılı Teknik Destek Programına ilişkin dönem, son başvuru tarihleri ve değerlendirme sürecini gösterir bilgilendirme tablosu aşağıda verilmiştir.

DÖNEM

SON BAŞVURU

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ŞUBAT-MART-NİSAN

28 NİSAN 2017

2-11 MAYIS 2017

MAYIS-HAZİRAN

30 HAZİRAN 2017

3-12 TEMMUZ 2017

TEMMUZ-AĞUSTOS

31 AĞUSTOS 2017

5-14 EYLÜL 2017

EYLÜL-EKİM

31 EKİM 2017

1-10 KASIM 2017

KASIM-ARALIK

29 ARALIK 2017

2-11 OCAK 2018

 

 

 

 

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek portal.kays.kalkinma.gov.tr portalı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra çıktının her sayfası paraflanacak, ilgili kısım başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun konulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının ajansa teslim edilmesi zorunludur. 

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge: Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, “başvuru kapak sayfası” sistem üzerinden indirilerek başvuru dosyasının konulduğu zarfın üzerine yapıştırılmalıdır. 

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Elektronik ortamda tamamlanan başvurunun çıktısı alındıktan sonra başvuru sahibi tarafından imzalanır.  Başvuru dosyası kırmızı telli plastik dosyaya delinerek yerleştirildikten sonra sunulmalıdır. Teknik Destek Talep Formu, destekleyici belgeler delinerek aynı telli dosyada yer almalıdır. Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun konulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. 

Başvurular, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı merkezine veya illerdeki Yatırım Destek Ofisleri’ne yapılır. Elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir. Başka yollarla (kargo, faks ya da elektronik posta ile) gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde ELDEN (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye - SAKARYA

 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
Merkez - DÜZCE

 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

Merkez – BOLU

 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvurular, Şubat-Mart-Nisan Dönemi hariç ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Şubat-Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. 

Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Örneğin; Şubat-Mart-Nisan döneminde alınan başvurular 2-11 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilir

DÖNEM

SON BAŞVURU

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ŞUBAT-MART-NİSAN

28 NİSAN 2017

2-11 MAYIS 2017

MAYIS-HAZİRAN

30 HAZİRAN 2017

3-12 TEMMUZ 2017

TEMMUZ-AĞUSTOS

31 AĞUSTOS 2017

5-14 EYLÜL 2017

EYLÜL-EKİM

31 EKİM 2017

1-10 KASIM 2017

KASIM-ARALIK

29 ARALIK 2017

2-11 OCAK 2018

 

 

 

 

Programın süresi program bütçesi ile sınırlı olup, bütçenin bitmesi halinde sürecin herhangi bir aşamasında program sonlandırılır. 

Önemli Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bütçe: Her bir faaliyetin toplam bütçesi KDV dâhil 15.000 TL’yi aşamaz.
 • Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.
 • Eğitim ve/veya Danışmanlık İçeriği (EK-D): Proje kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı belgedir.
 • Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 1 (bir) aydır.
 • Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi, ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir), ilgili yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) faaliyet için teknik destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) destek alabilir.
 • Elektronik Başvuru: Başvurular elektronik ortamda kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılacaktır.
 • Başvuru Şekli: Başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur. Talep formu ve destekleyici belgeler telli plastik dosyada delinerek yerleştirildikten sonra sunulmalıdır. Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun sunulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır.
 • Teknik Destek Faaliyetini İlişkin Taahhütname: Başvuru sahipleri internet üzerinden başvurularını yaparken “EK-B/Faaliyete İlişkin Taahhütname”yi doldurarak başvuru formunun eki olarak Ajansa sunar. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile ayrıca sözleşme imzalanmayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası