İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

PROGRAM TANITIMI

Adı

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Yılı

2019

İlan Tarihi

15/03/2019

Son Başvuru Tarihi

24 Mayıs 2019 Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/19/MESLEK

 

Programın Amacı

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi
 2. İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi
 3. Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 75.000 TL
 • Azami tutar: 750.000 TL

 

Kimler Başvurabilir?

Model

Başvuru Sahibi

Ortaklar

İştirakçi

1)

Meslek Yüksekokulları (MYO), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Mesleki ve Teknik Liseleri (MTL)

OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları,

          3 İşletme

2)

OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Meslek Yüksekokulları,

Mesleki Eğitim Merkezleri,

Mesleki ve Teknik Liseleri

          3 İşletme

Model 1:

 • Başvuru sahibi: Mesleki eğitim kurumları
 • Ortaklar: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir mesleki eğitim kurumunun OSB ve/veya Odalarla ortaklık kurması zorunlu olup, başka mesleki eğitim kurumlarının ortaklığa dâhil edilmesi isteğe bağlıdır.

Model 2:

 • Başvuru sahibi: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Ortaklar: Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir OSB veya Odanın mesleki eğitim kurumlarıyla ortaklık kurması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Her iki modelde de mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olarak yer alması zorunludur.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

 • TR42 Bölgesinde bulunan; Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

 

Örnek Proje Konuları

 • Mesleki eğitim altyapısının sanayiyle iş birliği halinde geliştirilmesi (sanayide yeni teknoloji uygulamalarının yerinde uygulamalı olarak öğrenilmesi vb.)
 • Mesleki eğitim aşamasında öğrencilerin iş dünyasıyla bağını kurarak girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Yenilikçi üretim metotlarına uygun ve imalat sanayiinin taleplerine cevap veren mesleki eğitim altyapısının (sınıf, atölye, laboratuvar, makine-ekipman, eğitim materyalleri vb.) geliştirilmesi

 

BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Broşür İçin Tıklayınız.

 

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE PROGRAM TANITICI SUNUMU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BİLGİLENDİRME TAKVİMİ

 

Tarih

İl

Yer

Saat

25 Mart 2019

SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

10.00

25 Mart 2019

DÜZCE

Düzce Valiliği Konferans Salonu

14.00

26 Mart 2019

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu

10.30

26 Mart 2019

YALOVA

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu

14.00

28 Mart 2019

GEBZE

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu

10.00

28 Mart 2019

BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Pembe Salonu

15.30

 

 

ONLİNE PROJE BAŞVURUSU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?                                                                                                                                                            

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden  (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve Kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir. 

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ - GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)

Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3 
 Gebze - KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Mah. No: 19 
 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

BİLGİ ALMA - SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Alma

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr
Faks    : 0 262 332 01 45

 

2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ. (PDF)

 

ÖNEMLİ NOT

ÖNEMLİ NOT

 • 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar.
 • 2018 Yılı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan destek alan yararlanıcılar, bu destek programından yararlanamazlar.
 • Proje başvurularında mesleki eğitim kurumları ile OSB’ler ve/veya Odalarla ortaklık yapısı geliştirilmesi ve mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 (üç) işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olarak yer alması zorunludur.
 • Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30 (otuz)'unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri uygundur.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “1 (bir)” projesi için başvuruda bulunabilir.  

 

DÜZELTMELER

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir. 

Başvurular 20 Mart 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası