alessmode.com


Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAM TANITIMI

Adı

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Yılı

2019

İlan Tarihi

15/03/2019

Son Başvuru Tarihi

24 Mayıs 2019  Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/19/KTKÖA

 

Programın Amacı

“Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri

 1. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi
 2. Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi
 3. Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 75.000 TL
 • Azami tutar: 750.000 TL

 

Kimler Başvurabilir?

TR42 Bölgesinde bulunan;

 • Valilikler, Kaymakamlıklar,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
 • Belediyeler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Birlikler ve Odalar

 

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

 

Örnek Proje Konuları

• Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik koruma projeleri

• Çağdaş müzecilik uygulamaları

• Turizm alanlarına erişimi ve bu alanlarla ilgili bilgilendirmeyi kolaylaştıracak teknolojik altyapının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler

• Sivil mimari örneği ve nitelikli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamaları yoluyla turizme kazandırılması

• Kentsel kimliğin geliştirilmesinin önemli olduğu alanlara yönelik sokak sağlıklaştırma, cephe düzenleme ve peyzaj çalışmaları

 

BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Broşür İçin Tıklayınız.

 

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE PROGRAM TANITICI SUNUMU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BİLGİLENDİRME TAKVİMİ

 

Tarih

İl

Yer

Saat

25 Mart 2019

SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

10.00

25 Mart 2019

DÜZCE

Düzce Valiliği Konferans Salonu

14.00

26 Mart 2019

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu

10.30

26 Mart 2019

YALOVA

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Konferans Salonu

14.00

28 Mart 2019

GEBZE

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu

10.00

28 Mart 2019

BOLU

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Pembe Salonu

15.30

 

 

ONLİNE PROJE BAŞVURUSU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?                                                                                                                                                            

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden  (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve Kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir. 

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ - GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)

Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3 
 Gebze - KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Mah. No: 19 
 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

BİLGİ ALMA - SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Alma

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr
Faks    : 0 262 332 01 45

 

2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ. (PDF)

 

ÖNEMLİ NOT

ÖNEMLİ NOT

 • Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar.
 • Başvuru sahipleri projelerini Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Birlikler ve Odalar’ın herhangi birinden olmak üzere en az bir ortak ile sunmak zorundadır.
 • Başvurusu yapılan projeye bahis yapı, alan veya konu ile ilgili mevzuat bakımından yetki sahibi ilgili kurum ve kuruluşların projede ortak ya da iştirakçi olarak yer almaları gerekmektedir.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “1 (bir)” projesi için başvuruda bulunabilir.

 

DÜZELTMELER

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir. 

Başvurular 20 Mart 2019 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası