alessmode.com


Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAM TANITIMI

Adı

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Yılı

2015

İlan Tarihi

05/01/2015

Son Başvuru Tarihi

03 Nisan 2015 Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/15/KTKÖA

 

Programın Amacı

“Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

1.     Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi

2.     Turizm Çeşitliliğinin Arttırılması ve Turizm Tesis ve Hizmet Altyapısının İyileştirilmesi

3.     Yenilikçi Turizm Yönetiminin Sağlanması

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.500.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

  • Asgari tutar: 75.000 TL
  • Azami tutar: 700.000 TL

Kimler Başvurabilir? Düzeltme Tarihi 20.02.2015

TR42 Bölgesinde bulunan;

  • Valilikler
  • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
  • Yerel Yönetimler

o   İl Özel İdareleri

o   Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri

o   5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

  • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

o   Odalar 

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Projelerin uygulanması için asgari süre 12 ay, azami süre ise 24 ay olarak belirlenmiştirProjeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 03 Nisan 2015 saat 23.59’dur.

Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 10 Nisan 2015 saat 17.00’dır.

BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Broşür İçin Tıklayınız.

 

 

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması zarureti hasıl olmuştur:

1- Rehberin 18. sayfasında bulunan “Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler” başlıklı bölümde yer alan “Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili desteğin devamı süresince ve destek sözleşmesinin sona erdiği günden itibaren “1 yıl” geçmiş olmadıkça başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2015 tarihine dek ajansa başvuru yapamaz.” cümlesi rehberden çıkarılmıştır.

2- Rehberin 31. sayfasında bulunan “Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları” başlıklı bölümde yer alan “Mevzuatı gereği teminat vermekle yükümlü olan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %20’si teminat olarak alınır” ifadesindeki teminat oranı %10 olarak değiştirilmiştir. 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE PROGRAM TANITICI SUNUMU

Program Tanıtıcı Sunumu İçin Tıklayınız.
Ajans Görünürlük Rehberi İçin Tıklayınız.
Ajans Görünürlük Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLİNE PROJE BAŞVURU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?                                                                                                                                                             

Başvurular, http://www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ portalından yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecektir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin çıktısı KAYS üzerinden alınarak Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” ve “Faaliyet Bütçesi” Başvuru Sahibi tarafından, “Ortaklık Beyannamesi” ile “İştirakçi Beyannamesi” her bir ortak ve iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasında geri kalan sayfalar ise başvuru sahibi tarafından paraflanmalıdır.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve Kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir.  Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır. 

Başvurunuzu elektronik ortamda tamamladıktan sonra, başvuru formu ile ekleri, destekleyici belgeler ve proforma faturalar  “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosyada 1 (bir) Asıl ve 1 (bir) suret halinde ajansa sunulacaktır. Belgeler kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır. İlgili dokümanlar delinerek yerleştirildikten sonra kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge:  Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinde “başvuru listesi ekranı”nda yer alan “başvuru kapak sayfasını indir” düğmesi tıklanarak başvurunun kapak sayfası indirilir. Bu kapak sayfası başvuru dosyasının konulduğu zarfın üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden yapılan ön başvuru yeterli olmayıp sistemden çıktısı alınarak imzalanan/paraflanan başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur.

 

Başvurular, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ELDEN aşağıdaki adreslere teslim edilecektir. Elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir “alındı belgesi” verilecektir.

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

BİLGİ ALMA - SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Alma

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr
Faks    : 0 262 332 01 45

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT

Önemli Not!!!

  • Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler desteklenmeyecektir.
  • İlgili mevzuat uyarınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları eş finansman olarak gösterilmesi durumunda, bu oran toplam eş finansman tutarının % 50’sini aşamaz. Kalan eş finansman tutarı nakit olarak proje hesabına aktarılır.
  • 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmayanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar.
  • Başvuru sahipleri projelerini Valilikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Birlikler ve Odalar’ın herhangi birinden olmak üzere en az bir ortak ile sunmak zorundadır. Ortak bulunmayan projeler ön inceleme aşamasında elenecektir.

 

NOT: Başvurular, 15 Ocak 2015 tarihinde aktif olacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapılacaktır. Detaylı bilgi için KAYS Portal’ının Yardım bölümünde yer alan Kullanıcı Kılavuzu’nu inceleyebilirsiniz.

 

DÜZELTMELER

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması zarureti hasıl olmuştur:

1- Rehberin 18. sayfasında bulunan “Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler” başlıklı bölümde yer alan “Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili desteğin devamı süresince ve destek sözleşmesinin sona erdiği günden itibaren “1 yıl” geçmiş olmadıkça başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2015 tarihine dek ajansa başvuru yapamaz.” cümlesi rehberden çıkarılmıştır.

2- Rehberin 31. sayfasında bulunan “Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları” başlıklı bölümde yer alan “Mevzuatı gereği teminat vermekle yükümlü olan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının en az %20’si teminat olarak alınır” ifadesindeki teminat oranı %10 olarak değiştirilmiştir. 

ZEYİLNAME DUYURUSU

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen TR42/15/TURİZM referans numaralı “Turizm Mali Destek Programı”na ait başvuru rehberinin, “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümünde bulunan “Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye İşletme Belgesi Sahibi Konaklama Yapılan Tesis Olması” şartı “Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye ya da İl Özel İdaresi İşletme Belgesi Sahibi Konaklama Yapılan Tesis Olması” şeklinde değiştirilmiştir.

   ESKİ HALİ

   YENİ HALİ

Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye İşletme Belgesi Sahibi Konaklama Yapılan Tesis Olması

Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye ya da İl Özel İdaresi İşletme Belgesi Sahibi Konaklama Yapılan Tesis Olması

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası