alessmode.com


Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

PROGRAM TANITIMI

Adı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Yılı

2018

İlan Tarihi

29/12/2017

Son Başvuru Tarihi

23 Mart 2018  Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/18/ULAŞIM

 

Programın Amacı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin;

 • yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek

Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar:  100.000 TL
 • Azami tutar:  750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kar amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not: Program, ilgili değer zincirleri üzerinde işbirliklerinin geliştirilmesini hedeflediğinden, proje ortaklarının başvuru sahipleriyle aynı uygunluk koşullarını karşılaması ilkesinde istisnalar getirilmiştir. Buna göre;

 • Ortaklarda KOBİ statüsünde olmak ve kar amacı gütmek kriterleri aranmayacaktır.
 • Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri

 • Belirli bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesine yönelik tedarikçi ile müşteri arasında yapılacak işbirlikleri ile aynı faaliyet alanında iştigal eden işletmeler arasında rekabet öncesi işbirliği çalışmalarının desteklenmesi

 • Ulaşım araç ve sistemlerinde ilgili değer zincirlerinde faaliyet gösteren işletmelerin;

 • uluslararası iş birlikleri geliştirmeleri ve

 • uluslararası fonlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi (örn. Avrupa Teknoloji Platform ve Ağlarına üyelik gibi)

 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi

 • Sektöre yönelik plastik, cam ve sac/metal kalıp tasarımı / simülasyonu / imalatında teknoloji düzeyinin arttırılması, tersine mühendislik uygulamalarının geliştirilmesi

 • Yan sanayi tarafından geliştirilen ürünlerin ana sanayi tarafından kullanımının sağlanmasına yönelik tasarım, üretim ve pazarlama çalışmaları

 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması

 • Sektöre yönelik boya hammaddelerinin geliştirilmesi / üretilmesi / standardizasyon

 • Otomotivde kullanılan mühendislik plastiklerinin ve yüzey teknolojilerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması

 • Ana ve yan sanayiye yönelik döküm ve dövme parçaların ve kompozit malzemelerin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması

 •  Aks, aktarma organları, araç gövdesi için çelik saç, direksiyon, frenler, motor ve vites sistemi bileşenlerinin bölgede üretilmesine yönelik çalışmalar

 • Katma değeri yüksek bileşen ve hizmetlerin üretilmesi

 • Elektrik ve elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve ana ile yan sanayide kullanabilir hale gelmesi ve pazarlanması

 • Araçtan araca etkileşim, araç altyapı etkileşimi, akıllı ulaşım sistemleri, konumlandırma ve yol tarif uygulamaları, araç içi eğlence sistemleri, elektronik kilit mekanizmaları, hız sabitleme gibi sistem ve bunlara yönelik yazılımların geliştirilmesi

 • Yeni nesil güç üniteleri ve bileşenleri ile yakıt pillerinin geliştirilmesi / üretilmesi / tasarlanması

BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Broşür İçin Tıklayınız.

 

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE PROGRAM TANITICI SUNUMU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BİLGİLENDİRME TAKVİMİ

 

Tarih

İl

Yer

Saat

8 Ocak 2018

BOLU

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

10.00

8 Ocak 2018

DÜZCE

Düzce Valiliği Konferans Salonu

14.30

9 Ocak 2018

KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu

10.00

9 Ocak 2018

SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

14.00

10 Ocak 2018

YALOVA

Uygulama Oteli Toplantı Salonu

10.00

11 Ocak 2018

GEBZE

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu

10.30

 

 

ONLİNE PROJE BAŞVURU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?                                                                                                                                                            

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden  (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve Kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 30 Mart 2018 saat 17.00’dir. 

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Mah. No: 19 
 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

BİLGİ ALMA - SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Alma

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr
Faks    : 0 262 332 01 45

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ.

2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ. (PDF)

ÖNEMLİ NOT

Önemli Notlar

 • Her türlü yapım işi uygun olmayan maliyetler arasındadır.
 • ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “bir” (1) projesi için başvuruda bulunabilir.   

DÜZELTMELER

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 30 Mart 2018 saat 17.00’dir. 

Başvurular 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası