alessmode.com


Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

PROGRAM TANITIMI

Adı

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı

Mali Destek Programı

Yılı

2018

İlan Tarihi

29/12/2017

Son Başvuru Tarihi

23 Mart 2018  Saat: 23.59

Referans Numarası

TR42/18/ÜRETİM

 

Programın Amacı

Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 75.000 TL
 • Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve/veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ara yüzleri)
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Önemli Not: TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olma koşulu dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 18 ay azami 24 aydır. Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,

 • tasarım,
 • uygulama,
 • prototip geliştirme,
 • test,
 • kalibrasyon,
 • yaratıcılık,
 • mükemmeliyet ve
 • yenilikçilik gibi alanlarda iş birliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Broşür İçin Tıklayınız.

 

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VE PROGRAM TANITICI SUNUMU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

BİLGİLENDİRME TAKVİMİ

 

Tarih

İl

Yer

Saat

8 Ocak 2018

BOLU

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

10.00

8 Ocak 2018

DÜZCE

Düzce Valiliği Konferans Salonu

14.30

9 Ocak 2018

KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu

10.00

9 Ocak 2018

SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

14.00

10 Ocak 2018

YALOVA

Uygulama Oteli Toplantı Salonu

10.00

11 Ocak 2018

GEBZE

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu

10.30

 

 

ONLİNE PROJE BAŞVURU (KAYS) VE BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?                                                                                                                                                            

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden  (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve Kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir. Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa elden teslim edilir

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 30 Mart 2018 saat 17.00’dir. 

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Mah. No: 19 
 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

BİLGİ ALMA - SIKÇA SORULAN SORULAR

Bilgi Alma

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr
Faks    : 0 262 332 01 45

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ.

2018 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular için TIKLAYINIZ. (PDF)

ÖNEMLİ NOT

Önemli Notlar

 • 5449 sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, sözleşme tarihi itibarıyla tamamen yerine getirmeyenler ya da ilgili mevzuatı kapsamında yapılandırmamış olanlar Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan proje ve faaliyet desteği alamazlar.
 • 2016 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek alan üniversiteler dışındaki yararlanıcılar bu destek programından yararlanamazlar.  Başvuru sahibinin üniversite olması durumunda daha önceki programdan destek almayan Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu 1 (bir) başvuru yapıp başarılı olması durumunda destek alabilecektir.
 • Program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “bir” (1) projesi için başvuruda bulunabilir.   

DÜZELTMELER

ZEYİLNAME

           

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde başvuru süreci devam eden Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı başvuru rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

 1. 2018 YILI ÜRETİM ALTYAPILARININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU

2016 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek alan yararlanıcılar bu destek programından yararlanamazlar kuralı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2016 Yılı Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ndan destek alan üniversiteler dışındaki yararlanıcılar bu destek programından yararlanamazlar.  Başvuru sahibinin üniversite olması durumunda daha önceki programdan destek almayan Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu 1 (bir) başvuru yapıp başarılı olması durumunda destek alabilecektir. Söz konusu programa üniversitenin başvurusu diğer kurumlar için olduğu gibi 1 (bir) ile sınırlandırılmıştır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuruların Sistem Üzerinde Tamamlanması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 23 Mart 2018 saat 23.59’dur.

Taahhütnamenin Teslim Edilmesi İçin Son Tarih

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 30 Mart 2018 saat 17.00’dir. 

Başvurular 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası