alessmode.com


Yazdır

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Mali Destek Programları Açıklandı

10 Nisan 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bölge’deki kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 20.000.000 TL hibe desteği verilecek olan programlarına ilişkin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde "Bilgilendirme Toplantıları" gerçekleştirildi.


Her ilde ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara; Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi NAYİR, Düzce Valisi Dr. Zülkif DAĞLI, Yalova Valisi Muammer EROL, Bolu Vali Yardımcısı İlhan TURGUT, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat CEBECİ, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün ALTUĞ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay ŞAHİN, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin BECAN ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU ile birlikte potansiyel başvuru sahibi kurum ve kuruluşlardan çok sayıda temsilci katıldı.


Bilgilendirme toplantılarında, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki mesleki iş birliğini geliştirmek; bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek; bölgenin ortak kullanıma yönelik Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısını desteklemek, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek; bölgenin rekabet gücünü artırarak  ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek amacı ile 2014-2023 Bölge Planı öncelikleriyle uyumlu olacak şekilde 3 ayrı mali destek programı açıklandı.


Proje başvuruları 20 Mart 2019 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanılmış olup başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 24 Mayıs 2019 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak elden teslim edilmesi için son tarih 31 Mayıs 2019 saat 17.00’dir. Programlara dair detaylı bilgiler programların başvuru rehberlerinde yer almaktadır.


1 - İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı
İmalat Sanayiinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı, Bölge’de imalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla Bölge’nin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri
• İmalat sanayii ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi
• İmalat sanayiinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağı (eğitici personel, usta öğretici, çırak ve öğrenci) yetiştirilmesi
• Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Program Bütçesi: 8.000.000 TL


Desteklerin Tutarı
• Asgari tutar: 75.000 TL
• Azami tutar: 750.000 TL

2 - Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı
Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı, imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla Bölge’nin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Önceliği
Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve / veya geliştirilmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri
• Odalar ve Borsalar
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Üniversiteler
• Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve / veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Arayüzleri)
• Yerel Yönetimler
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Birlikler ve Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Program Bütçesi: 6.000.000 TL

Desteklerin Tutarı
• Asgari tutar: 75.000 TL
• Azami tutar: 750.000 TL

3 - Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı
Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri
• Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi
• Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi
• Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

Uygun Başvuru Sahipleri
• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
• Yerel Yönetimler
• İl Özel İdareleri
• Birlikler ve Odalar

Program Bütçesi: 6.000.000 TL

Desteklerin Tutarı
• Asgari tutar: 75.000 TL
• Azami tutar: 750.000 TL
 
Yorumlar
Bu haber için henüz kimse yorum yapmamış.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-Posta Adresi :
Yorum :
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası