Yazdır

Hakkımızda

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur.

Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları MARKA’nın Yönetim Kurulunu oluşturur.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu’na görüş ve önerilerde bulunur.

İcra organı olan Genel Sekreterlik, alanında uzmanlığa sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, kamu ve özel sektör deneyimli personeliyle faaliyetlerini yürütür.
Yasal dayanağın sağladığı avantaj ve güçle; kamu kesimi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü sağlar.

Ulusal kalkınma planı çerçevesinde bölge gelişim planı hazırlar ve bölge gelişim stratejilerini belirler, bölgenin geleceğini planlar.

Bu stratejiler doğrultusunda girişimcilere mali destekler sunar.

Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimi için teknik destek verir.

Yatırım destek ofisleri ile bölgede yatırım yapmak isteyen girişimcilere yol gösterir,işlemlerini tek elden takip eder.

Bölge potansiyellerinin, iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını yapar, yatırımları bölgeye yönlendirir.
 

YAŞAM KALİTEMİZİ YÜKSELTECEK İLKELERİMİZ

MARKA katılımcıdır,
Tüm paydaşları aynı çatı altında bir araya getirir, bölgenin geleceğinin planlanmasında bölge insanlarının söz sahibi olmasını sağlar.

MARKA dinamiktir,
Kendine has mevzuatı, %84’ü yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış teknik kapasitesi yüksek uzmanlardan oluşan insan kaynağı, performansa dayalı esnek ve yoğun çalışma temposuyla hızlı ve kaliteli hizmet sunar.

MARKA şeffaftır,
Yasada öngörülen iç kontrol, dış denetim ve bağımsız değerlendirme mekanizmalarıyla tüm faaliyetlerinde hesap verilebilirliği önde tutar.

 

MARKA insan ve bilgi odaklıdır,
İnsanı kalkınmanın temel taşı olarak görür, bilginin üstünlüğünü ve vazgeçilmezliğini referans alır.

MARKA yenilikçidir,
Gelişmenin eksenine değişim ve yenilikçiliği koyar, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eder,

MARKA rekabetçidir,
Bölge illerinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmayı en önemli amaçlarından biri sayar.

MARKA koordinatördür,
Yasadan aldığı güçle bölgedeki tüm kurum ve kuruluşları kalkınma ekseninde koordine eder, bilgi ve veri akışını sağlar, kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini takip eder. Elde edilen gelişim ve kalkındırma düzeylerinin sürdürülebilir olmasını hedefler.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI BAŞARAN “MARKA” BÖLGE OLMAK İÇİN HEDEFLERİMİZ.

  • Yerel kaynakları yerinde ve etkin kullanma
  • Ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet güçünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,
  • AR-GE ve teknolojiye, nitelikli iş gücü sağlayacak eğitim olanaklarına önem vermek,
  • Ortaklık ruhunu geliştirmek,
  • Küresel rekabette güç sahibi olmak için ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde bölgenin ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak,
  • Kurum ve kuruluşların proje üretme kültürünü ve yeteneğini geliştirmek,
  • Yerel potansiyeli, katılımcı bir anlayışla “ortak akıl”  kullanılarak planlamak ve insan odaklı programlarla desteklemek.

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası