alessmode.com


Yazdır

Yatırım Destek Ofisleri

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 15. Maddesi uyarınca, bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım destek ofislerinde çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile artırılabilir.

Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Uzman Personel ve Destek Personellerden oluşur. Uzman Personel arasından Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Yatırım Destek Ofisleri Koordinatörleri direkt olarak Genel Sekretere bağlıdır. Yatırım Destek Ofislerinin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun 16. Maddesinde tanımlanmaktadır:

  1. Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek.
  2. İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek.
  3. Başvurular hakkında ön inceleme yapmak.
  4. 5449 sayılı kanunun 4. maddesi uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak.
  5. İş ve işlemler konusunda valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek.

Yatırım Destek Ofislerinin 5449 sayılı Kanunun tanımlanan görev ve yetkilerinden ayrıca, MARKA iç düzenlemesiyle Yatırım Destek Ofislerine yüklenen diğer görev ve yetkileri aşağıda listelenmiştir:

  1. Ofisi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
  2. İllerle ilgili çalışma birimlerinin bilgi taleplerini takibini yaparak, il çapında düzenlenecek planlama, programlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına Genel Sekreter talimatıyla destek vermek;
  3. Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.

Yatırım Destek Ofislerinde görevli personeller;

Bolu

Tolga KAYA                                             Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Ali DİZMAN                                             Uzman Personel

Düzce

Abdulkadir USLU                                   Yatırım Destek Ofisi Koordinatör V.

Esra ARAS                                              Uzman Personel

Kocaeli

Hüseyin Özgür ÜNSAL                           Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Hülya  BAYRAK                                      Uzman Personel

Kerim EKREM                                         Uzman Personel

Ali Kerem FİDAN                                    Uzman Personel

Mehmet YAVUZER                                 Uzman Personel

Yusuf Gürhan ÖZTAŞ                            Gebze Yöneticisi

                                                               Türkiye Bilişim Vadisi Projesi Kurum Koordinatörü 

Sakarya

Şevket KIRICI                                        Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Murat UNCUOĞLU                                 Uzman Personel

Muttalip PEKER                                      Uzman Personel

Yalova

Murat ÖZKAN                                         Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü     

Naciye Benginur TAŞCIOĞLU                Uzman Personel  

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası