Yazdır

Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi

Uzman Personel arasından Kurumsal Yönetim ve Kalite Birim Başkanı Genel Sekreterce seçilir ve Yönetim Kurulu onayıyla görev yapar. Kurumsal Yönetim ve Kalite Biriminin temel görevleri aşağıdaki gibidir:

a.      Ajansın mal, hizmet ve Yapım işleri, satınalma ve ihale faaliyetlerini yürütmek,

b.     Ajansın verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için tüm faaliyetleri gerçekleştirmek,

c.     Ajansın sistem ve donanımlarının verimli çalışmasını sağlamak,

d.     Ajansın tanıtım, halkla ilişkiler ve organizasyonlarıyla ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirmek,

e.     Ajansın insan kaynakları politikasını yürütmek,

f.      Ajansın tüm personel işlerini yasal mevzuata göre yürütmek,

g.     Ajansın insan kaynakları eğitim politikalarını yürütmek,

h.     Ajans birimlerine her türlü konuda destek vermek,

i.      Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak,

j.      Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,

k.     Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,

l.      İlgili çalışma birimlerinden alanı ile ilgili tüm evrak, yazışma, belge akışının takibini yapmak,

m.    Ajansın mali yönetiminden sorumlu olmak,

n.     Ajansın bütçesini, harcama programını ve bunlarla ilgili diğer belgeleri hazırlamak, birimlerce hazırlanacak çalışma programı faaliyetlerini konsolide etmek ve faaliyetlerin nihai bütçe tahsislerini yapmak,

o.     Ajansın gelir ve alacaklarını takip etmek ve muhasebeleştirmek,

p.     Ödeneği dahilinde gerçekleşen Ajans giderlerinin muhasebe işlemlerini takip etmek,

q.     Ajansın desteklediği projelerin ve Ajansın dış kaynaklı fonlardan destek aldığı projelerin mali takibini yapmak ve muhasebeleştirmek,

r.      Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde verilen ve Mali Yönetim Yeterliliği kapsamındaki diğer mali görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

s.     Genel Sekreterlikçe verilecek ek ve ikiz görevleri yapmak.

Bu birimde görev yapan personeller;

 Aziz Onur ALADAĞ Birim Başkanı Vekili
 Abdulhamit BURCU Gelir Muhasebe Yetkilisi
 Hasan AYDINLIK Gider Muhasebe Yetkilisi
 Kemal HALICI Satınalma Sorumlusu
 Sermet ÖZKARAMAN Arşiv Sorumlusu
 Murat SADIK İdari İşler Sorumlusu
 Fatih ÇALIŞKAN İdari İşler Personeli

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası