Yazdır

AB ve Dış İlişkiler Ağı

Amaç ve Misyon

Kamu Kurumlarında, Yerel Yönetimlerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında sofistike bir dış ilişkiler yönetimi, kentlerin ve yerel toplumların güçlü yönlerini daha etkin bir biçimde öne çıkarmasını, Logo-East ve TUSENET gibi yerinden işbirliği (decentralized cooperation) faaliyetleri kapsamında gelişmiş ülkelerin kurum ve kuruluşlarından (özellikle belediye birlikleri ve yerel yönetimleri) kalkınma desteği alarak gerçek anlamda bir kurumsal öğrenme ve kapasite artırımına kavuşmalarını, yurtdışı yatırımları çekmelerini, Türkiye’nin ilişkilerini geliştirdiği ülkelerin yerel yönetimleri ile kültürel, ekonomik ilişkilerini ilerletmelerini, uluslararası kuruluşların yerel yönetimleri ilgilendiren projelerinin takibini, bu kuruluşların ödül yarışmalarına ve çalışma grupları-komitelerine katılım gösterilmesini, belediye birim ve iştirak şirketlerinin ve de yerel sanayi ve ticaret odaları başta olmak üzere yerel toplumun uluslararası ilişki ve işbirliklerini stratejik bir yaklaşımla ve planlı bir biçimde teşvik etmelerini ve desteklemelerini ve de şehirlerinde düzenlenen uluslararası etkinliklere yurtdışından daha üst düzeyde ve yoğun katılım sağlanmasını ve/veya düzenlenen uluslararası etkinliklerden teknik anlamda daha fazla fayda sağlanmasını mümkün kılacaktır. Bu da kaynakların bir vizyon dahilinde daha verimli kullanılmasını, yerel kurum ve kuruluşlar ile genel anlamda yerel topluma güçlü ilişkiler kurulmasını, iyi bir kurum içi iletişim ve hiyerarşik açıdan yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya ve de yatay düzeyde daha yakın bir çalışmayı gerekli kılmaktadır.

AB ve Dış ilişkilerden sorumlu birimi ilgilendiren konular:

 • Kardeş ve partner şehirler ile ilişkiler
 • Uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler
 • Belediye birlikleri ile ilişkiler ve koordinasyon
 • Dış finansman olanaklarının değerlendirilmesi (projeler, yardım programları, krediler vs.)
 • Siyasi ilişkilerin yönetimi ve protokol
 • Etkinlik ve toplantı organizasyonu
 • Kalkınma işbirlikleri
 • Acil durum yardımları
 • Kurum içi ile dışı arasında köprü oluşturma
 • Görünürlük ve tanıtım çalışmaları
 • İlgili mevzuat

Etkin bir dış ilişkiler yönetimi için neler gerekmekte?

 • Kurumsal enteraktif kapasite artırımı (kurum içi networking, bilgi akışı, yetkiler, personelin bilgi, donanım ve yabancı dil yeterliliğinin geliştirilmesi vb.)
 • Yerel paydaşlarla networking ve bilgi akışının kurulması
 • Stratejik faaliyet planı oluşturma ve geleceğe dönük bütçeleme
 • Standart raporlama ve bilgilendirme süreçlerinin oluşturulması, analitik arşiv sisteminin geliştirilmesi

Formlar
Bölgemizden ve/veya Yurtdışından proje ortağı aramak için form (İngilizce):

https://www.box.com/s/s9hd8ww3e5fqbnqwtajl

Kurum AB ve Dış İlişkiler Bilgi Formu: https://www.box.com/s/eskyptm8hg4hwxyehe1l   

Doldurduğunuz formu markatr42@gmail.com adresine talebinizi içeren bir e-mail ekinde gönderebilirsiniz.

Faydalı Linkler

Bölgemizdeki Valilik AB Proje ve Koordinasyon Birimlerinin linkleri:

Kocaeli Valiliği AB Projeler Koordinasyon Merkezi: http://www.kocaeliab.gov.tr/

Sakarya Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Koordinasyon Merkezi: http://www.sakaryaab.gov.tr/

Düzce Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi: http://www.duzceab.gov.tr/

Bolu Valiliği AB Koordinasyon Merkezi: http://www.bolu.gov.tr/xcontent.aspx?id=ab_genel_bilgi&c=02&f=07

Yalova Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi: http://www.yalovaab.gov.tr/

Kendi linkinizi eklemek için markatr42@gmail.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-mail gönderebilirsiniz.

 • Kurum:
 • Dış ilişkiler birimi web adresi:
 • İrtibat bilgileri:
 • Adres:
 • Tel:
 • Faks:
 • e-mail:

Bölgemizdeki ve Bölgemizi de kapsayan Belediye ve Belediye Birliklerinin Dış İlişkiler Birimlerinin linkleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü: http://www.kocaeli.bel.tr/Department.aspx?DepartmentID=75&PersonPositionID=17
Sakarya Büyükşehir Belediyesi AR-GE Şube Müdürlüğü: http://www.sakarya.bel.tr/personel_7.php?pid=25&uk=5&ak=12&uk2=77
Düzce Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü: http://www.duzce.bel.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=209
Marmara Belediyeler Birliği AB ve Uluslararası İlişkiler Merkezi: http://www.marmara.gov.tr/ViewCv.aspx?id=53
Türkiye Belediyeler Birliği Uluslararası İlişkiler: http://www.tbb.gov.tr/KD10_uluslararasi-iliskiler.html

Kendi linkinizi eklemek için markatr42@gmail.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-mail gönderebilirsiniz.

 • Belediye:
 • Dış ilişkiler birimi web adresi:
 • İrtibat bilgileri:
 • Adres:
 • Tel:
 • Faks:
 • e-mail:

East Marmara International e-grubu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), uluslararası ilişkiler alanında bölgesel paydaşlarla sinerji oluşturulması ve soft destek sağlamak amacıyla 2010 yılının Haziran ayında eastmarmara_international@googlegroups.com e-grubunu oluşturmuştur. Ocak 2013 itibarıyla e-grubun belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, STklar ve teknoparklardan 132 üyesi bulunmaktadır. e-grup aracılığıyla üyelere dış ilişkileri ilgilendiren güncel ve analitik bilgileri sirküle edilmekte, online anketler düzenlenmekte ve duyurular yapılmaktadır. e-gruba, Ocak 2013 itibarıyla toplam 387 bilgilendirme ve duyuru e-postası gönderilmiştir.

Bu gruba üye olmayı arzu ederseniz aşağıdaki bilgileri markatr42@gmail.com adresine aşağıdaki bilgileri içeren bir e-mail gönderebilirsiniz.

 • Kurum/kuruluş/işletme:
 • İrtibat bilgileri:
 • Adres:
 • Tel:
 • Faks:
 • e-mail:
 • Web:
 • Faaliyet alanı:
 • e-grubumuza üyelik amacınız:
 • e-grubumuzdan nasıl haberdar oldunuz:

MARKA’nın AB ve Dış İlişkiler Alanında İşbirliği Anlaşması İmzaladığı veya Üye Olduğu Kuruluşlar

UNDP: www.undp.org.tr

EURADA: http://www.eurada.org/

UCLG-MEWA: http://www.uclg-mewa.org/

SEENORDA: http://rda-south.org/index.php?lang=en&id=18

SERDA: http://www.serda.ba/

Marmara Belediyeler Birliği: www.marmara.gov.tr

Türk Dünyası Belediyeler Birliği: http://www.tdbb.org.tr

 

Faaliyetler

 • Geçmiş Toplantılar

* 14 Mayıs 2010, Cuma günü Kocaeli Sanayi Odası, Genel Toplantı ve Sunum Salonu’nda “Yerel Yönetimlerin Dış İlişkileri” konulu bir dunum yapılmıştı.r

Sunum için: http://www.box.net/shared/art8kxh8xf

* 8 Haziran 2012, Cuma günü MARKA Ajans Binası Konferans Salonu’nda 5 ilin Valilik ve Belediye (Merkez, Büyükşehir) Dış İlişkiler ve AB birimleri ile FP7 ve CIP projelerine katılımda kapasite artışı amaçlı toplantı yapıldı.

* 16 Kasım 2012, Cuma günü Tübitak ile birlikte MARKA Konferans Salonu’nda AB Çerçeve Programları (FP7 ve CIP) Başvuru Süreçleri hakkında seminer düzenlendi.

* 20 Şubat 2013, Çarşamba günü Marmara Belediyeler Birliği’nin “Yerel Yönetimlerde Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir İlişkileri” ile konulu bir Seminer düzenlendi.

* 28 Haziran 2013, Cuma günü Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen AB Fonları Seminer programı kapsamında “AB Çerçeve Programları” konulu bir sunum yapıldı.

 • Anketler

Dış İlişkiler Anketi (20.05.2010): https://www.box.com/s/tx5mz1h097m5b6hjh8vx

EUROCITIES Farkındalık Anketi (22.07.2010): https://www.box.com/s/6z8njv7k5gzc5xmcz1j8

Belediyelerde Yurtdışı Görevlendirmeler (15.11.2012): https://www.box.com/s/05im5z5zpzymqcx9pbj2

16 Kasım 2012 tarihli AB Çerçeve Programları (FP7 ve CIP) Başvuru Süreçleri hakkında seminer değerlendirme anketi: https://www.surveymonkey.com/sr.aspx?sm=m_2flvEaxSadSE4BluKvhZvJItaJejSUXg2YgwfAPHQMQ_3d

 

MARKA’nın Yürüttüğü ve Başvuru yaptığı AB Projeleri  

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası