Yazdır

Genç Girişimciler İşbirliği Ağı

Genç Girişimci Kurulları (GGK) İşbirliği Ağı Faaliyetleri
2011 yılı içerisinde GGK İşbirliği ağı olarak 4 ilde girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözüm önerilerinin destekleneceği ‘Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması’na(YİPY) çıkılmıştır.
Ayrıca MARKA tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin bir kısmında İşbirliği ağı ile koordineli olarak çalışılmış, GGK’lar da girişimcilerin eğitime başvurmalarını özendirici çalışmalar yapmışlardır.
YİPY kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir;
- Sakarya’da tüm İl GGK Başkanları ve MARKA Genel Sekreteri’nin katıldığı yarışma istişare toplantısı gerçekleştirildi.
- 4 İl Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, GGK Başkanları ve MARKA Genel Sekreterinin bulunduğu imza protokolü gerçekleştirildi.
- İllerde İl Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, GGK Başkanları ve MARKA temsilcilerinin bulunduğu basın toplantıları yapıldı.
- Yarışma görsellerinin Ticaret Sanayi Odaları, üniversite gibi kurumların internet sayfalarında yer alması için çalışmalar yapıldı.
- Üniversitelerde yapılan toplantılarda öğrencilere yarışmanın tanıtımı yapıldı.
- Her ilden en iyi iş fikirlerinin seçimi ve ödüllerin takdimi.
Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Sanayi Odası, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya, Kocaeli Yalova ve Düzce Genç Girişimci Kurulları   işbirliği ile düzenlenen “Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması” ile Doğu Marmara Bölgesi’nde girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözüm önerilerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Günümüzde , dinamik bilgiye dayalı ekonomi anlayışında, yüksek kalitede hizmet ve üretim yaratmak için, mantıksal yargı, tanı koyma ve analizin yanında gelecekteki sonuçları ve eğilimleri tahmin etmek, olanak ve olasılıklara ilişkin güvenilir tablolar çizmek, rekabetçi ve sonucu temelden etkileyebilecek stratejik planlar yapmak girişimciler için vazgeçilmez unsurlardır.
Girişimcilik, işsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyüme ve kalkınmanın da önemli bir bileşenidir. Ekonomik değer üreten girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır. Dolayısıyla girişimci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde, istihdam yaratılmasında ve üretim faaliyetlerinde anahtar faktördür.

Uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında Türkiye 29 ülkeden daha az sayıda girişimciye sahiptir. Türkiye'de her 100 yetişkin içinde şirket kuran sayısı 4,6 iken bu sayı Meksika'da 18,7, İrlanda'da 12 ve ABD'nde 11,7'dir. Yeni kurulan şirket sayıları açısından da Türkiye iyi bir performans gösterememektedir. OECD üye ülkelerinde yeni kurulan işyerlerinin tüm işletmeler içinde oranı % 11-17 arasında değişmekteyken, Türkiye'de bu oran % 3, 5'dir.
2010 -2013 TR42 Doğu Marmara Bölge Planı’nda yer alan, rekabetçiliğin geliştirilmesi ana stratejisi altındaki ‘girişimciliğin desteklenmesi’ ve beşeri zenginliklerin geliştirilmesi amacı altındaki ‘Projecilik kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası desteklerden faydalanma konusunda farkındalığın arttırılması’ hedefleri uyarınca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bölge illerinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genç Girişimci Kurulları İş birliği Ağı çerçevesinde yapılan Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması bu faaliyetlerden birisidir. ‘Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması’ ile Doğu Marmara Bölgesi’nde girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözüm önerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Yarışmaya başvuran projelerin niteliği ve niceliği girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacında önemli noktalara ulaşıldığını göstermektedir. 18-40 yaş arasındaki gençlerin başvurabildiği yarışmadaki başvuru formları üzerinden değerlendirme ve mülakat aşamaları neticesinde her ilin finalistleri ve birincileri belirlenmiştir. Birinci olan yarışmacılar 25.000 TL para ödülünün yanında 27.000 TL hibe ve 70.000 TL hibeli KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nden, Sanayi Odası ve Sanayi Ticaret Odalarının düzenlemiş olduğu eğitimlere ücretsiz katılım hakkı kazanmışlardır. Finale kalan yarışmacılarımız da yine KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden yararlanmışlardır.
 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası