Yazdır

Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı

Doğu Marmara Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı (KAGİ-MARKA); Doğu Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, Doğu Marmara TR42 Düzey 2 bölgesini oluşturan Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illerinin İl Kadın Girişimciler Kurullarının katılımıyla oluşturulmuş bir ağ yapıdır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) kalkınma amacına yönelik bölgesel ölçekte yürütülecek faaliyetler için sorumlulukları olan yeni bir kurumsal yapıdır.MARKA, iş dünyasının ve sanayinin ağırlık merkezini oluşturan TR42 Düzey 2 bölgesi için sürdürülebilir kalkınmayı, ulusal ve küresel ölçekte rekabet edebilirlik temelinde sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda bölgedeki  Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu illeri arasında sıkı bir koordinasyonu ilk defa olarak geliştirmektedir. Hızla küreselleşen ve rekabetin arttığı günümüz dünyasında; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının, rekabet gücünün artırılmasının, istihdam yaratılmasının önemli bir bileşeni de ‘Kadın Girişimciliği’dir. Bölgesinde girişimciliği, ortaklık kültürünü artırmayı, bölge potansiyelini harekete geçirmeyi ve bölge aktörleri arasındaki işbirliğini gerçekleştirmeyi hedefleyen MARKA; illerindeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesine ve daha donanımlı hale getirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu çerçevede, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında geliştirilmesini amaçlayan İl Kadın Girişimciler Kurullarını bir araya getirerek ‘Doğu Marmara Kadın Girişimciler İşbirliği Ağı’nı (KAGİ-MARKA) oluşturmuştur.

KAGİ-MARKA’nın temel amacı “Bölgesel kalkınma sürecinde sosyal sermaye olarak kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadının sosyo-ekonomik hayattaki konumunun güçlendirilmesi” dir.
Bu amaçla KAGİ-MARKA, 2010 yılının Mart ayında düzenlediği “İl Kadın Girişimciler Kurulları Zirvesi” ile çalışmalarına başlamıştır. Bugüne kadar katılım sağladığı ve planladığı pek çok çalışma ve faaliyet  ile;
• bölge içindeki kadın girişimcilerin ortak proje üretme kapasiteleri geliştirilmektedir,
• kadın girişimcilerin deneyim paylaşımları ve işbirliği en üst düzeye çıkarılmaktadır,
• kadın girişimcilerimizin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar tespit edilmekte ve bu  sorun ve ihtiyaçlara çözüm önerileri üretilmektedir.
Kısaca bölgemizdeki  kadın girişimciliği desteklenmektedir.


HEDEFLERİMİZ
• Kadın girişimciliğini destekleyerek, kadının ekonomiye katkısını artırmak,
• Eğitim, danışmanlık ve finansal destekler konusunda çalışmalar yaparak, kadın girişimciliğini teşvik etmek,
• Geliştirilecek ağlar ve ortak platformlar yoluyla kadın girişimcilerimiz arasındaki işbirliğini, dayanışmayı, paylaşımı ve ortaklık kültürünü desteklemek,
• Kadın girişimciliğini etkileyen sosyal ve çevresel faktörleri analiz etmek,
• Kadın girişimcilerin talep/ihtiyaç/sorunlarını analiz etmek,
• İş kurma sürecinde ve sonrasında karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek
• Hizmetlerimizi kadın bakış açısı ve gereksinimleri temelinde sunmak.

FAALİYETLERİMİZ
• İlgili ulusal ve uluslar arası kurumlara üyelik sürecine ve bu kurumlar ile ortak projeler geliştirilmesine destek verilmesi,
• Girişimci kadınlarımıza yönelik ihtiyaç duyulan mesleki eğitim faaliyetlerine destek verilmesi,
• Son model teknolojinin kullanılması, e-ticaret ve idari/mali/hukuki kaideler gibi konularda girişimci kadınlarımıza yönlendirici/bilgilendirici hizmet sağlanması,
• Kadın girişimcilerimizin yoğunlaştığı işkollarının desteklenmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Finansman olanaklarının araştırılması,
• Kadın girişimcilerimize yönelik avantajlı programların araştırılması ve konuya ilişkin hedef kitlemizin bilgilendirilmesi,
• Kadın girişimcilerimize destek veren STK’lar ile yakın işbirliğinin geliştirilmesi,
• İllerimiz için ve bölgesel bazda kadın girişimcilerimize ilişkin verilerin derlenmesi,
• Kadın girişimcilerimizin yurt içi ve yurt dışı eşleştirme çalışmalarına destek verilmesi,
• Doğu Marmara İnovasyon Ödülleri ve Doğu Marmara Girişimcilik Teşvik Ödülleri gibi teşvik edici etkinliklerin düzenlenmesi,
• Yurt içi ve yurt dışı fuar çalışmalarına destek sağlanması,
• Ağımız faaliyetlerinin en etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve aramızdaki dayanışma ve işbirliğini temin etmek üzere kurulacak internet sitesinin yürütülmesi.

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası