Yazdır

Üniversitelerarası İşbirliği Ağı

ÜNARİA (Üniversiteler Arası İşbirliği Ağı)
 

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) 5449 sayılı kanuna dayanarak 25 Temmuz 2009 tarihli bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur. Kuruluş amacı kanunda “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir” şeklinde ifade edilmiştir.
 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturmak, potansiyel kaynakları harekete geçirmek ve yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artırma hedefindedir. Ajans, elinde bulundurduğu kaynaklar ve teknik birikimi ile bölgemizdeki üniversitelerimiz ile yapacağı çalışmalarda ilgili tarafları (paydaşları) destekleyecek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak, onların faaliyet ve projelerini özellikle bölgesel ölçekte birbirini tamamlar hale getirecektir.
 

MARKA, bölgelerde ve yerelde kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasına yardımcı olacak şekilde, hem bölgemizdeki üniversitelerin teknik kapasitesinin sağladığı bilgi birikimini, hem de aracılık ettiği kaynakları etkin bir şekilde kullanarak birden çok ili ilgilendiren projelerin ve faaliyetlerin mükerrerliklere yol açmadan ve kaynak israfı oluşturmadan gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda MARKA olarak bölgemizde yer alan üniversitelerin ortak çalışma platformu olması düşünülen ÜNARİA (Üniversiteler Arası İşbirliği Ağı) projesini hayata geçirme aşamasındayız.
 

Bölgemizdeki üniversitelerin bilgi birikimi ve bakış açısının yine bölgemize yüksek katma değer getirmede kullanılması amacıyla bölge üniversiteleri arasındaki işbirliği kapasitesini arttırmak amacıyla 14 Ekim 2009 tarihli 3.Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında “Ajans görev, yetki ve sorumluluk alanına giren tüm konu, araştırma, çalışma, iş ve işlemlerde bölgede her ilde kurulu il üniversitelerimizden ve araştırma merkezlerimizden en üst düzeyde yararlanılmasına ve aşağıda önerilen konularda işbirliğine gidilmesine” karar vermiştir. 
Üniversiteler ve diğer kamu kurumlarından gelen öneriler de dikkate alınarak hazırlanan  işbirliği konuları aşağıda belirtilmekle birlikte, söz konusu konular ile ilgili yapılan çalışmaların gerçekleşmesi bölgemizdeki üniversitelerin işbirliği ile olacaktır.

Bu kapsamda bölgemizde yer alan üniversiteler;
 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası