alessmode.com


Yazdır

Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE KAPASİTE GELİŞTİRME
MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Bilişim Sektöründe Kapasite Geliştirme Mali Destek Programının genel amacı, rekabetçi/katma değeri yüksek iktisadi faaliyetler ile nitelikli, değişime açık ve kalifiye personel gücünün geliştirilmesi suretiyle bölgenin kalkınma performansına ivme kazandırmaktır.

Programın özel amacı, TR42’de bilişim alanında faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi vasıflarına ve uluslararası dinamiklere uyum süreçlerine katkı sağlamaktır.

Program Koşulu nitelikli insan kaynağının ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

Program Öncelikleri:

Öncelik 1. Tasarım/araştırma-geliştirme/ ürün geliştirme birimlerinin oluşturulması/geliştirilmesi

Öncelik 2. Ürün ve hizmetlerde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi

Öncelik 3. Ortaklık kültürünün geliştirilmesi. (Ek 12 puan verilecektir)

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.750.000 TL’dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı toplam kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 

  • Asgari tutar: 25.000 TL
  • Azami tutar: 250.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 

  • Mikro işletme ve/veya küçük işletme vasıflarını haiz olmak  

 

Mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Küçük işletme, elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Özel Koşullar

Ortaklar, başvuru sahipleri için Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “mikro ve/veya küçük ölçekli işletme olması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarına tabidir. Bu bağlamda ortaklar KOBİ vasfını haiz olmaları şartıyla “orta büyüklükteki işletme” de olabilirler.  

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak

Başvurular, http://marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr  portalından yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecektir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Eklerinin çıktısı KAYS üzerinden alınarak Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibinin Beyannamesi” ve “Faaliyet Bütçesi” Başvuru Sahibi tarafından, “Ortaklık Beyannamesi” ile “İştirakçi Beyannamesi” varsa her bir ortak ve iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasında geri kalan sayfalar ise başvuru sahibi tarafından paraflanmalıdır.

Başvurunuzu elektronik ortamda tamamladıktan sonra, başvuru formu ile ekleri, destekleyici belgeler ve proforma faturalar  “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosya içine (belgeler kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirildikten sonra kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge:  Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinde “başvuru listesi ekranında yer alan “başvuru kapak sayfasını indir” düğmesi tıklanarak başvurunun kapak sayfası indirilir. Bu kapak sayfası başvuru dosyasının konulduğu zarfın üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden yapılan ön başvuru yeterli olmayıp sistemden çıktısı alınarak imzalanan/paraflanan başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur.

Başvurular, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ELDEN aşağıdaki adreslere teslim edilecektir. Elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir “alındı belgesi” verilecektir.

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:72/A 410050 İzmit-KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No:11/4 DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş merkezi Binası No: 94 BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3 Merkez – YALOVA
 

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 10.02.2014 saat 17.00’dır.

Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 17.02.2014 saat 17.00’dır.

Sorularınızı; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderebilirsiniz. 

Bilgi Alma

E-posta adresi  : malidestek@marka.org.tr

Faks                  : 0 262 332 01 45

 

Başvuru Rehberi  ve Ekleri İçin Tıklayınız.
Program Tanıtıcı Sunumu İçin Tıklayınız.
Ajans Görünürlük Rehberi İçin Tıklayınız.

 

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası