Yazdır

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

BU PROGRAM KAPANMIŞTIR.

Programın Amacı:
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde 2010-2013 TR42 Doğu Marmara Bölge Planının uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
 • Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
 • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmaları.

 Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 85.000 TL

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uygulama Süresi
Azami proje süresi 3 aydır.

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
  • Odalar
  • Borsalar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmak kaydıyla)
  • Vakıflar
  • Dernekler
  • Birlikler
  • Federasyonlar
  • Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler… vs.
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Şekli

Başvurular, http://www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ portalından yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecektir. Başvurunuzu elektronik ortamda tamamladıktan sonra, başvuru formu ile ekleri, destekleyici belgeler ve proforma faturalar  “kırmızı” renkli TELLİ plastik dosya içine (belgeler kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirildikten sonra kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge:  Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinde “başvuru listesi ekranı”nda yer alan “başvuru kapak sayfasını indir” düğmesi tıklanarak başvurunun kapak sayfası indirilir. Bu kapak sayfası başvuru dosyasının konulduğu zarfın üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden yapılan ön başvuru yeterli olmayıp sistemden çıktısı alınarak imzalanan/paraflanan başvuru dosyasının Ajansa ELDEN teslim edilmesi zorunludur.

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Başvuruların alınması için son tarih 29/08/2013 saat 17:00’dir. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan proje önerileri değerlendirildikten sonra düzenlenecek ilk yönetim kurulunun onayına sunularak karara bağlanır.

Sorularınız için
Daha fazla bilgi almak için sorularınızı tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, destek programının referans numarasını (TR42/13/DFD), açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adres. : dfd@marka.org.tr
   Faks                : +90 (262) 332 01 45

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.marka.org.tr adresinde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasında yayınlanacaktır:

 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Başvuru Rehberi için  Tıklayınız
Standart Sözleşme Özel Koşullar için  Tıklayınız
Standart Sözleşme Genel Koşullar için  Tıklayınız
2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Sunumu için  Tıklayınız

     

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası