Yazdır

2014 Yılı Teknik Destek Programı

BU PROGRAM KAPANMIŞTIR.

Programın Amacı ve Öncelikleri

“Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR 42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek; ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Ajansımız tarafından sağlanacak teknik desteğin öncelikleri şunlardır:

 • Planlama, modelleme ve kestirim çalışmaları,
 • Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

·         KDV Dahil: 15.000 TL

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi 1 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • İş Geliştirme Bölgeleri
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Ve tüm bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler için;
 • Eğitim ve
 • Danışmanlık şeklinde teknik destek sağlar.  

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek portal.kays.kalkinma.gov.tr portalı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra çıktının her sayfası paraflanacak, ilgili kısım başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun konulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının ajansa teslim edilmesi zorunludur.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge: Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun sunulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için ön başvuru yapmak yeterli olmayıp başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Elektronik ortamda tamamlanan başvurunun çıktısı alındıktan sonra başvuru sahibi tarafından imzalanır. Başvuru dosyası kırmızı telli plastik dosyaya delinerek yerleştirildikten sonra sunulmalıdır. Teknik Destek Talep Formu, destekleyici belgeler delinerek aynı telli dosyada yer almalıdır. Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun konulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır.

Başvurular, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı merkezine veya illerdeki Yatırım Destek Ofisleri’ne yapılır. Elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir. Başka yollarla (kargo, faks ya da elektronik posta ile) gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde ELDEN (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye - SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
Merkez - DÜZCE
 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş merkezi Binası No:94

Merkez - BOLU 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.

Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Örneğin; Ocak-Şubat döneminde alınan başvurular 1-10 Mart tarihleri arasında değerlendirilir.

 

DÖNEM

SON BAŞVURU

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

OCAK – ŞUBAT

28 ŞUBAT 2014

1-10 MART 2014

MART – NİSAN

30 NİSAN 2014

1-10 MAYIS 2014

MAYIS - HAZİRAN

30 HAZİRAN 2014

1-10 TEMMUZ 2014

TEMMUZ - AĞUSTOS

29 AĞUSTOS 2014

1-10 EYLÜL 2014

EYLÜL – EKİM

31 EKİM 2014

1-10 KASIM 2014

KASIM – ARALIK

31 ARALIK 2014

1-10 OCAK 2015

 

 

 

 

 

 

 

Programın süresi program bütçesi ile sınırlı olup, bütçenin bitmesi halinde sürecin herhangi bir aşamasında program sonlandırılır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bütçe: Her bir faaliyetin toplam bütçesi KDV dahil 15.000 TL’yi aşamaz.
 • Uygulama süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 1 (bir) aydır.
 • Başvuru sayısı: Bir başvuru sahibi, ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir), ilgili yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) faaliyet için teknik destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir ) destek alabilir.
 • Elektronik başvuru: Başvurular elektronik ortamda kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılacaktır.
 • Başvuru şekli: Başvurunun tamamlanması için başvuru dosyasının ajansa teslim edilmesi zorunludur. Talep formu ve destekleyici belgeler telli plastik dosyada delinerek yerleştirildikten sonra sunulmalıdır. Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun sunulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır.
 • Teknik Destek Faaliyetini İlişkin Taahhütname: Başvuru sahipleri internet üzerinden başvurularını yaparken EK-B: Faaliyete İlişkin Taahhütname’yi doldurarak başvuru formunun eki olarak ajansa sunar. Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile ayrıca sözleşme imzalanmayacaktır.
Başvuru Rehberi için  Tıklayınız
Teknik Destek Faaliyeti İçin Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar için TIKLAYINIZ
EK-B için TIKLAYINIZ
EK-C için TIKLAYINIZ
EK-D için TIKLAYINIZ
Eğitim veya Danışmanlık İçeriği için TIKLAYINIZ

 

2014 Yılı Teknik Destek Programı Sonuçları

      

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası