Yazdır

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

BU PROGRAM KAPANMIŞTIR.

Programın Amacı Nedir?

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesi'nde Ulusal Plan ve Programlar çerçevesinde Bölge Planı'nın uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.

 

Programın Öncelikleri Nelerdir?

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölge açısından kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
 • Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknoparkların, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezlerinin kurulması ve faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamak amacıyla yapılacak fizibilite, plan ve proje çalışmaları,
 • Büyük hacimli yatırım kararlarının alınmasına kısa vadede etki edecek faaliyetlere yönelik çalışmalar,
 • Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmalar,

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 75.000 TL

Uygulama Süresi

En fazla 3 ay.

Kimler Başvurabilir:

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde yer alan:

 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır)
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler (başvuru tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmalıdır)
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

 

Başvurular nereye ve nasıl yapılacaktır?

 

Başvurular, http://www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ portalından yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilecektir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine "KAYS Portalı"nın "Yardım" bölümünde bulunan "Kullanıcı Kılavuzu"nda mevcuttur. KAYS üzerinden başvuru formu ve ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler KAYS'a yüklenecektir.

Elektronik başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı KAYS üzerinden alınarak başvuru formunda yer alan "Başvuru Sahibinin Beyannamesi" ve "Faaliyet Bütçesi" başvuru sahibi tarafından, "Ortaklık Beyannamesi" ile "İştirakçi Beyannamesi" varsa her bir ortak ve iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasında geri kalan sayfalar ise başvuru sahibi tarafından paraflanmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Başvuru formu ile ekleri, destekleyici belgeler ve proforma faturalar "kırmızı" renkli TELLİ dosya içine (kesinlikle poşet dosya içine konulmamalıdır) delinerek yerleştirildikten sonra kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

Zarfın üzerine yapıştırılacak belge: Başvuru işleminin tamamlanması sonrası sistemin vereceği formun çıktısı başvuru formunun sunulduğu kapalı zarf üzerine yapıştırılmalıdır. Başvurunun tamamlanması için ön başvuru yapmak yeterli olmayıp başvuru dosyasının Ajansa teslim edilmesi zorunludur.

Proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde ELDEN (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye - SAKARYA
 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 15/201
Merkez - DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

İzzet Baysal Caddesi Özel İdare Hizmet ve İş Merkezi Binası

No:94 Merkez - BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. No: 22/3
Merkez – YALOVA

Başka yollarla (örneğin kargo, faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na sunulan her bir başvuru değerlendirildikten sonra düzenlenecek ilk Yönetim Kurulu'nun onayına sunularak karara bağlanır.

Nasıl Bilgi Alınabilir?

Daha fazla bilgi almak için sorularınızı tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, destek programının referans numarasını (TR42/14/DFD), açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi   : dfd@marka.org.tr

Faks                 : +90 (262) 332 01 45

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.marka.org.tr adresinde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfasında yayınlanacaktır:

Not: Başvuru rehberini www.marka.org.tr adresinden indirebilirsiniz.


EKLER


DOLDURULMASI GEREKEN EKLER (Çevrimiçi/Online: KAYS üzerinden başvuru yapılırken doldurulacak yerler)


EK-A : Başvuru Formu

EK-B : Bütçe (B-1, B-2, B-3)

EK-C : Mantıksal Çerçeve

EK-D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri

EK-E : Destekleyici Belgeler


EK 1/A : Başvuru Sahibi için Beyan

EK 1/B : Ortaklar için Beyan


BİLGİ İÇİN SUNULAN EKLER


EK-F : Başvuru Yapabilecek Kurumlar

EK-G : Standart Sözleşme (Word Formatında)


Başvuru rehberi için TIKLAYINIZ.

Başvuru için TIKLAYINIZ.

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Sonuçları

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası