alessmode.com


Yazdır

Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Sosyal Kalkınma Küçük ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Tanıtım Filmi

Sosyal Kalkınma Küçük ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Proje Uygulama ve Satın Alma İlkeleri Tanıtım Filmi

 

Programın Amacı 

Programın amacı; tüm sosyal taraflar açısından fırsat eşitliğini temel alan hizmetler geliştirerek TR42 Düzey 2 Bölgesini (Kocaeli, Sakarya, Bolu Düzce ve Yalova) daha yaşanabilir bir bölge yapmaktır.

Sahip oldukları fiziksel, sosyal ve ekonomik şartlar dolayısıyla temel ihtiyaçlarını karşılamada ve sosyal hayata katılımda özel desteğe ihtiyaç duyan sosyal grupların (örn. yoksullar, işsizler, göçle gelenler, eski hükümlüler, engelliler, kadınlar, yaşlılar, korunmaya muhtaç çocuklar gibi…)

  • gereksinimlerine uygun ve
  • bu gruplar açısından toplumla bütünleşmede fırsat eşitliğini temin edebilecek

faaliyetler programın kapsamına girmektedir.

Öncelikler

1. Kamu hizmetlerine erişim olanaklarının ve hizmet standartlarının dezavantajlı grupların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirilmesi,

2. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam olanakları yaratan faaliyetler,

3. Sosyal hizmetlerin sunulduğu fiziki ortamların iyileştirilmesi,

4. İlköğrenim sürecinden başlayarak eğitim-öğretimde bireysel yetenek ve özel gereksinimlerin tespiti ve bunlara uygun eğitim-öğrenim süreçlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Toplam kaynak tutarı 7.500.000 TL

Destek tutarı:  Asgari 100.000 TL ve Azami 750.000 TL

Destek oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve en çok % 75'i  

Kimler Başvurabilir?

- Valilikler

- Kaymakamlıklar

- Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

- Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Araştırma Merkezleri

- Yerel Yönetimler

- İl Özel İdareleri

- Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri

- 5355 Sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

- Üniversiteler

- Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler

- Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

- Odalar

- Borsalar

- Sivil Toplum Kuruluşları

- Vakıflar

- Dernekler

- Birlikler

- Federasyonlar

- Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler… vs.

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların alınması için son tarih 22 Şubat 2013 saat 17.00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not:

  • EK- A/B/C elektronik başvuru sistemi üzerinde doldurulur.
  • EK-D proje ekibi için elektronik başvuru sistemi üzerinde doldurulur; projenin uygulanma sürecinden sorumlu olmak üzere danışmanlık hizmeti öngörülmüş ise "başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler"den 9 numaralı belge için şablon olarak kullanılır.
  • EK-E/F word ortamında doldurulur, elektronik sisteme destekleyici belge olarak yüklenir ve matbu başvuru dosyasına takılır.
  • EK-G içindeki şablonlar "başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler"den uygun düşenler için doldurulur ve elektronik sisteme destekleyici belge olarak yüklenir, matbu başvuru dosyasına eklenir.
Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Proramına İlişkin Zeyilname için Tıklayınız.yanıp sönen yeni yazısı

EK A: Başvuru Formu

EK B: Bütçe (EK B1-B2-B3) 

EK C: Mantıksal Çerçeve

EK D: Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri için Tıklayınız.

EK-E: Fizibilite Raporu Şablonu için Tıklayınız.

EK-F: Mevcut Durumun Tespitine Yönelik Anket için Tıklayınız.

EK G: Destekleyici Belge Örnekleri için Tıklayınız.

EK H: Standart Sözleşme için Tıklayınız. 

Program Broşürü İçin Tıklayınız
Programın Tanıtıcı Sunumunu Görmek İçin Tıklayınız
Proje Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız
Ajans Görünürlük Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası