alessmode.com


Yazdır

Temiz Üretim Mali Destek Programı

Temiz Üretim Mali Destek Programı Tanıtım Filmi

Temiz Üretim Mali Destek Programı Proje Uygulama ve Satın Alma İlkeleri Tanıtım Filmi

 

Programın Amacı 

2010-2013 Doğu Marmara Bölge Planı vizyonunda belirtilen “Sürdürülebilir Kalkınmada MARKA Bölge Olmak” vurgusu doğrultusunda özellikle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gelişme ekseninin altına “çevresel koşulların iyileştirilmesi”, “çevresel kirliği önleyici projelerin desteklenmesi”, “yenilenebilir ve temiz enerji üretimi”, stratejik amaçlarının eklenmesi ile sürdürülebilir çevre hususunda Bölgenin ihtiyaçları plana yansıtılmıştır.

Bu program ile ulusal ölçekli strateji belgeleri ve bölge planında yer alan hedefler ile yukarıda ortaya konan tespitler temelinde, bölge rekabet gücünün artırılmasının en önemli aktörleri olan KOBİ’lere ve kar amacı güden kooperatiflere TEMİZ üretim konusunda geniş kapsamda destek sağlanması amaçlanmaktadır.

“Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Temiz üretimin tanımı ise şu şekildedir: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır.

Öncelikleri

1. Atıkların kaynağında azaltılması,

2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması,

3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması,

4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması,

5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi,

6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Toplam kaynak tutarı 8.500.000 TL

Destek tutarı:  Asgari 30.000 TL ve Azami 400.000 TL

Destek oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimler

Kar amacı güden kooperatifler

Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların alınması için son tarih 22 Şubat 2013 saat 17.00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli Not:

  • EK- A/B/C elektronik başvuru sistemi üzerinde doldurulur.
  • EK-D proje ekibi için elektronik başvuru sistemi üzerinde doldurulur; projenin uygulanma sürecinden sorumlu olmak üzere danışmanlık hizmeti öngörülmüş ise "başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler"den 14 numaralı belge için şablon olarak kullanılır.
  • EK E Standart Sözleşme
Başvuru Rehberi İçin Tıklayınız.

Temiz Üretim Mali Destek Programına İlişkin Zeyilname için Tıklayınız.yanıp sönen yeni yazısı

EK A: Başvuru Formu
EK B: Bütçe (EK B1-B2-B3)
EK C: Mantıksal Çerçeve
EK D: Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri için Tıklayınız.
EK E: Standart Sözleşme için Tıklayınız.
Program Broşürü İçin Tıklayınız.
Programın Tanıtıcı Sunumunu Görmek İçin Tıklayınız.
Proje Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.
Ajans Görünürlük Kılavuzunu İndirmek İçin Tıklayınız.
Teşvik Edilmeyen Şartlı Teşvik Edilen Sektörler  Tıklayınız.

 

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası