Yazdır

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı

Başvuru Sahibi: TÜBİTAK - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Bütçe: 4.000.859,32 TL

MARKA Tarafından Sağlanan Destek: 2.999.493,32 TL

Eş finansman: 1.001.366,00 TL

Süresi: 24 Ay

Hedef Grup: Üniversite ve Özel Sektör

Amaç: Üniversitelerde ve büyük firmalarda tüm devre tasarım ve eğitimine destek vermek için Türkiye’deki tek Tümdevre Üretim Tesisi olan Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı’nın (YİTAL) üniversite ve özel sektörün kullanımına açılması amacıyla bölgedeki üniversitelere ve firmalara tüm devre tasarım ve eğitim desteği verecek bir merkezin kurulması

Niyet Mektubu Alınan Proje İştirakçileri

Üniversiteler:

•  The University of Tokyo / VLSI Design and Education Center

•  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

•  Yalova Üniversitesi

•  Sakarya Üniversitesi

•  Kocaeli Üniversitesi

•  Düzce Üniversitesi

•  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Firmalar:

•  C TECH Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş - Gebze

•  ORTEM Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. - Gebze

•  PAVO Elektronik Tasarım Üretim A.Ş. - Gebze

•  Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. - Gebze

•  Ericam Görüntüleme ve Savunma Teknolojileri A.Ş. - Gebze

•  MILETS A.Ş. - Kocaeli

•  Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. - Sakarya

Gerekçe:

Türkiye'nin tümdevre üretimi yapan tek laboratuvarı olan YİTAL, TÜBİTAK-UEKAE bünyesinde yer almaktadır. Buna ilaveten TÜBİTAK-Gebze yerleşkesi ve çevresinde TÜBİTAK-MARTEK TEKSEB ve TEKGEB, Gebze-GOSB, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce Teknoparkları gibi birçok teknokent bulunduğu görülmektedir. Abant İzzet Baysal, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce Üniversiteleri ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan Elektronik ve Bilgisayar mühendisliği bölümlerinde her yıl yaklaşık 237 Yüksek Lisans ve Doktora, 700 Lisans öğrencisi eğitime başlamaktadır. Bunlara ilaveten, Muallimköy’de kurulan Bilişim Vadisi ve Kurtköy’de kurulan Savunma Sanayii gibi yeni yapılaşmaların olduğu da düşünüldüğünde, proje vasıtasıyla ileri teknoloji olarak kümelenmenin olduğu bu bölge için tümdevre konusunda altyapı oluşturulması sağlanacaktır.

2011 yılına ait rakamlar incelendiğinde elektronik sanayi tarafından yıllara göre yapılan dışalım ve dışsatım rakamları arasında toplam 10 Milyar $’lık bir açık olduğu görülmektedir. Bu farkın oluşmasındaki en büyük girdilerden biri olan tümdevreleri dışalımının azaltılması için tümdevre tasarım ve eğitim laboratuvarının gerekli altyapıyı oluşturacağı düşünülmektedir. Yıllık yaklaşık 100 adet tümdevre prototip üretimi ve altyapı için yaklaşık 20.000.000 $’lık talep artık yurtdışına akıtılmayacak ve önerilen proje ile kurulacak merkez tarafından karşılanacaktır.

Mevcut duruma bölgesel olarak bakıldığında ise TÜBİTAK-Gebze yerleşkesi ve çevresinde birçok teknokent bulunduğu görülmektedir. Muallimköy’de kurulan Bilişim Vadisi ve Kurtköy’de kurulan Savunma Sanayii gibi yeni yapılaşmaların olduğu da düşünüldüğünde, ileri teknoloji olarak kümelenmenin olduğu bu bölge için tümdevre konusunda altyapı oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca;

 • Türkiye’nin 2023 yılı ulusal hedefleri ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme ideali.
 • TÜBİTAK’ın sorumlu olduğu 2023 Yılı Ulusal Yenilik Sistemi hedefleri.
 • Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2012-2016.
 • Daha yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi zorunluluğu.
 • Elektronik sektöründe yüksek ithalat (2011 yılı ithalat 16,7 Milyar $, ihracat sadece 6,4 Milyar $)
 • Tümdevre tasarım ve üretimi konularında ülkemizin teknolojik bağımsızlığa kavuşması ideali.
 • Ülke çapında tüm devre tasarım & eğitimi, prototip üretimi ve testi için merkezi bir organizasyon oluşturulması gerekliliği.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler:

 • Nanometrik ölçekte tüm devre tasarımı, prototip üretimi ve testi için merkezi bir tesisin yanı sıra merkezi bir laboratuvarın kurulması.
 • CAD araçları ve tüm devre tasarım yöntemleri için yazılım ve lisansların sağlanması.
 • Tüm devre tasarımı için eğitim programları düzenlenmesi.
 • Bölgemizdeki tümdevre tasarım ve eğitim yeteneklerinin geliştirilmesi.
 • Tüm devre tasarım ve eğitimi konularında ulusal ile uluslararası işbirliklerinin ve üniversite sanayii işbirliğinin sağlanması ve teşvik edilmesi.

Beklenen Sonuçlar

•  Tüm devre tasarım ve üretiminin bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında yaygınlaşması

•  Bölgedeki üniversite ve sanayi kuruluşlarında yenilikçiliğin tetiklenmesi, işbirliği ve koordinasyonu

•  Bölgesel kümelenmeler (Bilişim Vadisi vb.) ve sonucunda Ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedefleri için altyapı sağlanması

•  Milli otomobil, helikopter, uçak, uydu vb. Stratejik projelerde yüksek oranda yerlilik hedefine ulaşılması

•  Ülkemizin tüm devre tasarım ve üretimi konularında teknolojik bağımsızlığa kavuşması

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası