Yazdır

Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Laboratuvarı

Başvuru Sahibi: TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Proje Bütçesi: 4.076.795,46 TL

Ajanstan İstenen Tutar: 3.000.000 TL

Eş-finansman: 1.076.795,46 TL

Proje Amacı:

Kurulması planlanan laboratuvar ile otomotiv sanayinde özgün teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine esas teşkil edecek tasarım doğrulama testleri yapılabilir hale gelecek ve otomotiv sanayiinin bu alandaki dışa bağımlılığı minimum düzeye indirecektir.

Gerekçe

Bu proje kapsamında kurulacak test birimleri otomotiv mühendisliğinin içerdiği alt mühendisliklerin Ar-Ge yetkinliği için gerekli test olanaklarını sunmaktadırlar. TR42 Bölgesinde, Otomotiv ana ve yan sanayiine ait 13 Ar-Ge Merkezinin kapsam ve kapasitesi sektörün tüm ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Ayrıca kurulması düşünülen merkezin sunacağı pek çok hizmeti, diğer tesisler verememektedir. Söz konusu laboratuvar; test amacıyla yurt dışına yapılan döviz harcamalarını azaltma, Ar-Ge ve Test süreçlerini eksiksiz ve kısa sürede gerçekleştirme ve Ar-Ge ile ilgili bilgi birikimini arttırma hususlarında önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla, otomotiv ana ve yan sanayiindeki firmaların kurulacak olan test laboratuvarına ihtiyacı vardır.

 • Otomotiv İhracatında özgün katma değeri sağlayacak bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ihtiyacı olması,
 • Otomotiv Yan Sanayi firmalarının mühendislik ve test yeteneklerinin geliştirilerek, Otomotiv Ürünleri ithalatının ve buna bağlı ticaret açığının azaltılması gereği,
 • Yerli otomotiv markalarının ortaya çıkabilmesi ve bugün sahip olunan özgün ürünlerin (Otobüs, Kamyon vs) geliştirilmesi konusunda yaşanan dışa bağımlılık sıkıntılarının ortadan kaldırılması gerekliliği,

Proje Hedefleri

Söz konusu amaçlar doğrultusunda, aşağıda ifade edilen, ulaştırma araçlarına özel test ve ölçüm sistemlerinin TR42 bölgesindeki ana ve yan sanayi firmaları ile KOBİ, enstitü ve üniversitelerin Türkiye’deki Otomotiv Sanayiinin Ar-Ge altyapısına kazandırılması hedeflenmektedir.

Projenin Teknik İçeriği: Araç ve Aksam Parçaları Dayanım/Ömür/Performans Test Laboratuvarının:

 • Hidromekanik Test Sistemi
 • Elektrodinamik Test Sistemi
 • Klimatik Test Hücreleri
 • Yüksek Kapasiteli Motor Dinamometresi
 • Araç üzeri Emisyon/Yakıt Tüketimi Ölçme Sistemi

alt birimlerinden oluşturulması hedeflenmektedir.

Projenin beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir:

 • Otomotiv ihracatında yerli katma değeri sağlayacak bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesine zemin hazırlanacaktır.
 • Otomotiv test mühendisliğine ilişkin nasıl bilgisinin (know how) bölgede  oluşması sağlanacaktır.
 • Test süreçleri hızlandırılarak, tekrar sayıları artırılarak ürün geliştirme süreçlerinin daha olgun yürümesi sağlanmış olacaktır.
 • Yılda yaklaşık 2 Milyar TL’yi test ücreti olarak yurtdışına gönderen ülkemizde proje ile söz konusu testler nedeniyle oluşan yüksek maliyetlerin düşmesi ve en önemlisi iş gücü kayıplarının azalması sağlanacaktır.
 • Otomotiv  Yan Sanayi firmalarının mühendislik ve test yeteneklerinin geliştirilerek, Otomotiv  Ürünleri ithalatının ve buna bağlı ticaret açığının azaltılmasına katkı sağlanacaktır. Otomotiv, raylı taşıma, beyaz eşya, savunma sanayiinde yaklaşık yılda 3 milyon Euro’luk ithal ikamesi sağlanacak ve yurtdışına döviz çıkışı engellenecektir.
 • Yerli otomotiv markalarının ortaya çıkabilmesine zemin hazırlanarak bugün sahip olunan yerli tasarım ve üretimin geliştirilmesi konusunda yaşanan dışa bağımlılık azaltılacaktır.
 • Daha yüksek katma değerli yabancı yatırımların bölgemize gelmesi sağlanacak.
 • Doğu Marmara Bölgesi’nde Ar-ge ve inovasyonun yoğunlaştığı bir koridor oluşmasına katkı sağlayacak.
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası