Yazdır

ERASMUS+ KA2-KA3 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği / Politika Reformuna Destek

Eğitime niçin katılmak gerekir sorularına şu şekilde cevap vermek mümkündür:

 • Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona ermiştir.
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlamıştır.
 • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
 • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendirilmiştir ve özellikle yükseköğretim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılmıştır.

Amaç

Avrupa Komisyonunca 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, spor alanındaki projelere hibe desteği sağlanmaktadır.

Kimler Katılabilir

Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki;

- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Sivil toplum kuruluşları
- Özel Sektör Kuruluşları
 
Eğitimin Süresi: 3 Gün
 
Eğitim Programı
 
1.Gün:
 • AB Mali Yardımları ve Mali Sistemi (Erasmus+ Programları için)
 • ERASMUS+ Programı Hakkında Genel Bilgi
 • ERASMUS+ Programı 
 • EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Ajansı: Avrupa Komisyonu Merkezi Yürütme Ajansı
 • Türkiye Ulusal Ajansı (TUA): Ulusal Temas Noktası
 • ERASMUS+ KA2 ve KA3 Projeleri Hakkında Genişletilmiş Bilgi
 • Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
 • Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3)
 • Proje Ortağı Arama Platformları
 • TURNA Sistemi ile Başvuru Yapma ve PIC Kodu Alma Süreci Hakkında Bilgi
 • TURNA Sisteminin İncelenmesi
 • PIC (Participant Identification Code) Kodunun Alınması
 • Program Kılavuzları ve Başvuru Formlarının İncelenmesi
 • Programların Önceliklerinin incelenmesi
 • KA2/KA3 Başvuru Formlarının Detaylı Şekilde İncelenmesi ve Örnek Projeler
 • Proje Algoritmaları
 • Faaliyet Planları
 • Proje Bütçeleri: KA2 ve KA3 Bütçe Kalemleri
 • Erasmus+ Başvuruları için Dış Uzmanların Kalite Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi
2. ve 3.Gün:
 • Uygulamalı Proje Yazımı Atölye Çalışması: Erasmus+ Programı KA2 Başvuru Formu (Grup Çalışması)
 • Grupların Yazdıkları Proje Tekliflerinin Sunumları ve Geri Bildirimler
 • Genel Öneriler ve Erasmus+ Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler
Eğitim Aşamaları: Söz konusu eğitim programı 2 aşamadan oluşacaktır. Eğitime katılacak kişi aşağıdaki aşamaları ve eğitim sonrası yapılacak çalışmaları yerine getirmek durumundadır.
 
1. Eğitim Aşaması: 2 gün boyunca KA2/KA3 kapsamında proje nasıl yazılır, hazırlanır, önemli noktaları nelerdir sorularına cevap bulacağınız bir eğitim gerçekleştirilecektir.
2. Coffee Talk Aşaması: Network oluşturma ve ilgili kurumun sunumundan oluşacak bir aşama gerçekleştirilecektir(Program başvurusu durumuna göre gerçekleştirilecektir.).
 
Eğitim Aşamalarından Sonra Yapılacaklar: Yukarıda yer alan aşamalar tamamlandıktan sonra açık olan destek programına başvuru gerçekleştirilir ve Ajansa bilgi verilir. Söz konusu başvurunun sonucu alındıktan sonra Ajans tekrar bilgilendirilir. Proje başvurusu başarısız olmuşsa yapılan başvurudaki eksiklikler tepit edilerek sonuçlar analiz edilir.
 
Eğitime İlişkin Detaylar: Proje hazırlıklarını başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Somut proje fikri olmayanlar kapsam dışıdır. Bu sebeple proje hazırlığının olgunluk durumu katılımcı olarak çağırılmanızda belirleyici etken olacaktır.
Ayrıntılı bilgi için  http://www.ua.gov.tr web adresini tıklayınız.
 
 
Eğitim Başvurusu Kapanmıştır.

 

MARKASEM Eğitim / Seminerleri
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası