Yazdır

Eğitim-Öğretimde Kurumsal Kapasite/İnovatif Yönetici Eğitimi 17-21 Aralık 2018

 

Başlangıç - Bitiş  : 17-21 Aralık (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) 2018                                                                                               

Süresi                   : 5 gün  (09.30_16.30)                                                                                                                                                                                        

Eğitim Yeri           : Düzce Valiliği Konferans Salonu

 

Kontenjan            : 150 

                                                                                           

Amacı             : Doğu Marmara Bölge Planında (2014-2023) bahsedilen eksenler doğrultusunda, bilgi toplumuna uyumun sağlanması, öğrenen organizasyon anlayışının benimsenmesi, sosyal sermayenin geliştirilmesi amaçlarıyla Eğitim-Öğretimde Kurumsal Kapasite/İnovatif Yönetici Eğitimi düzenlenecektir. Okul kültürü oluşturmada uygulama becerilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yönetici inovasyon yeterliliği kazandırmak eğitimde hedeflenen çıktılardır.

Kimler Katılabilir:  

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve eğitim kurumlarına bağlı olarak çalışan;

 

- Müdür

- Müdür Yardımcıları

- Öğretmenler

                                                                                                          

İçeriği:     

1. Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30-16.30

Eğitmen:

Ömer Erkan ERDEVE

ü Eğitim Yönetimi Kuramları (09.30-12.00)

·        Klasik, modern ve güncel yaklaşımlar

·        Eğitimin İşlevleri

·        21. Yüzyılda Eğitim

·        Eğitim Yönetim Süreci

·        MBB 2023 Vizyonu

ü Okul Yönetimi (13.00-16.30)

ü  Okul/Kurum Kültürü

ü  Örgütsel Gelişme Kavram ve Öneri

ü  Örgütsel Gelişme ve Sistem Yaklaşımı

ü  Örgütsel Gelişme Kuram ve Yaklaşımları

ü  Örgütsel Gelişme Stratejileri

2. Gün

 

 

 

 

 

 

09.30-16.30

Eğitmen:

Ömer Erkan ERDEVE

ü Çatışma ve Stres Yönetimi (09.30-12.00)

ü  Çatışma Nedir? Semptomları Nelerdir?

ü  Çatışma Türleri

ü  Çatışma Yönetimi Yaklaşımları

ü  Çatışma Yönetiminin Aşamaları

ü Takım Yönetimi ve Ekip Çalışması (13.00-16.30)

ü  Liderlik ve Takım İlişkisi

ü  Takımların Özellikleri

ü  Takımların Kurulması ve Geliştirilmesi

ü  Takımların Varlığı ve Yokluğu

ü  İdeal Takım Olabilme

3. Gün

 

 

 

 

 

 

09.30-16.30

Eğitmen:

Mehmet Baki ÖZTÜRK

ü Okul Sistem Liderliği (09.30-12.00)

ü  Okul İklimi-Sistem İlişkisi

ü  Sistem Yönetme Becerileri

ü  Liderlik Türleri ve Teknikleri

ü  Liderlik ve Eğitim Liderliği

ü  Okul Liderliği Uygulamaları

ü Etik Değerler (13.00-14.00)

ü  Mesleki Etik Kavramı ve Kapsamı

ü  Kamu Görevlileri Etik İlkeleri

ü  Temel Etik Değerler

ü  Mesleki Etik Kurallar

ü Üstün Yönetsel Beceriler (14.15-16.30)

ü  Vizyon ve Vizyoner Liderlik

ü  Değişim ve Dönüşüm Eksenli Liderlik

ü  Liderlik ve Üstün Yönetsel Beceri Arasındaki İlişki

ü  Üstün Yönetsel Beceri Uygulamamaları

4. Gün

 

 

 

 

09.30-16.30

Eğitmen:

Mehmet Baki ÖZTÜRK

ü Operasyon Taktik ve Strateji (09.30-12.00)

ü  Strateji ve Operasyon Kavramsal Çerçevesi

ü  Strateji ve Operasyon Arasındaki İlişki

ü  Amaç, Hedef, Strateji ve Eylem İlişkisi

ü  Büyük Fotoğrafa Hizmet Etme

ü  Bütüncül Uygulamalar

ü Öğretmen Yeteneklerini Açığa Çıkarma (13.00-16.30)

ü  Öğretmenin Sistem İçindeki Önemi,

ü  Öğretmen-Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi

ü  Öğretmenlerin Keyif ve Zevk Aldığı Alanların Tespiti

ü  Proje Tabanlı Öğretmenlik Uygulamaları

 

5. Gün

 

 

 

 

 

 

 

09.30-16.30

Eğitmen:

Dr. Mustafa Kemal TOPÇU

ü Sosyal Girişimcilik Nedir? (09.30-12.00)

ü  Kavramsal Olarak Sosyal Girişimcilik

ü  Girişimcilikten Farkları Nelerdir?

ü  Sosyal Girişimci Kimdir?

ü  Sosyal Girişimciliğin Özellikleri Nelerdir?

ü  Sosyal Girişimcinin Yaşam Basamakları Nelerdir?

ü İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitimi (13.00-16.30)

ü  İnovasyon Nedir?

ü  Sosyal İnovasyon Nedir?

ü  İnovasyon Süreci Yönetimi

ü  Atölye Çalışması

     

 

Eğitimin Süresi : 5 Gün

 

Eğitim  Sonrası Yapılacaklar: Yukarıda yer alan aşamalar tamamlandıktan sonra; ajansa eğitimin etkinliğine ve kurumsal gelişime katkısına dair geri bildirim yapılır ve varsa eğitim başlıkları ile uyumlu ilgili proje başvuruları ajansa bildirilir.

 

Eğitime İlişkin Detaylar: Kurum ve Kuruluşların ilgili biriminde çalışan ve yönetici olanlar öncelikli değerlendirilecektir.

 

Katılım Belgesi: Eğitimlere katılanların minimum yüzde yetmiş beş (%75) ve üzeri oranda eğitime iştirak etmesi halinde 'Eğitim Katılım Belgesi' verilir ve eğitimde toplanan imza formu ile katılım oranı belirlenmiş olur.

Not: Yoğun talepler sonucu Eğitim-Öğretimde Kurumsal Kapasite/İnovatif Yönetici Eğitimi için Düzce İli Pilot il seçilmiş olup, sizden gelen talepler doğrultusunda yeni çalışma döneminde diğer illerde de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Başvurusu kapanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKASEM Eğitim / Seminerleri
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası