Yazdır

Uygulamalı ERASMUS+ KA2 ve KA3 Eğitimi

Avrupa Komisyonu EACEA Ajansı ve Türkiye Ulusal Ajansı için Erasmus+ KA2 ve KA3 Programları Proje Yazma Eğitimi

Amaç:

Avrupa Komisyonunca 2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, spor alanındaki projelere hibe desteği sağlanmaktadır. Eğitime niçin katılmak gerekir sorularına şu şekilde cevap vermek mümkündür:

 • Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona ermiştir. 
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlamıştır.
 • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılığı, yeniliği ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
 • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendirilmiştir ve özellikle yükseköğretim/mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılmıştır.

Hedef Katılımcı Kitlesi:

 •    Üniversiteler
 •    Meslek Yüksek Okulları
 •    Okullar
 •    Okul Eğitimi Alanında Farklı Deneyim ve Uzmanlıklara Sahip Kurum/Kuruluşlar
 •    Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Farklı Deneyim ve Uzmanlıklara Sahip Kurum/Kuruluşlar
 •    Resmi ve Özel Kurum/Kuruluşlar
 •    STK (Sivil Toplum Kuruluşları)
 •    Kamu ve Sosyal Sorumluluk Alanında Aktif Kar Amacı Güden Kuruluşlar

Mesleki eğitim öğrencileri ve öğrenicileri, öğretmenler, eğiticiler (akademisyenler) ve gençlik çalışanları katılmalıdır. Farkındalık ve proje uygulama süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi için yöneticilerin de katılması uygundur.

Eğitimin Süresi:  3 Gün

Eğitim Saatleri: 09.30-16.30 

Eğitim Yerleri:

Bolu (Bolu Ticaret ve Sanayi Odası)

Yalova ( Yalova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (15 Temmuz Konferans Salonu) )

Eğitim Programı:

1. Gün:

 •    AB Mali Yardımları ve Mali Sistemi (Erasmus+ Programları için)
 •    ERASMUS+ Programı Hakkında Genel Bilgi
 •    ERASMUS+ Programı

°        EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Ajansı: Avrupa Komisyonu Merkezi Yürütme Ajansı

°        Türkiye Ulusal Ajansı: Erasmus+ Programı Ulusal Temas Noktası

 •    ERASMUS+ KA2 ve KA3 Projeleri Hakkında Genişletilmiş Bilgi

°        Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)

°        Ana Eylem 3 – Politika Reformuna Destek (KA3)

 •    Proje Ortağı Arama Platformları

°        Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu: ERASMUS+ PROJECT RESULTS

°        Avrupa Okul Eğitimi Çevrimiçi Platformu: SchoolEducationGateway

°        eTwinning Okul Etiketi: eTwinning SCHOOL

°        Mesleki Eğitim Platformu: ECVET

°        Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu: EPALE

°        Avrupa Gençlik Portalı: EURODESK

 •    Erasmus+ Başvuru Süreci

°        Adım 1: Katılımcı Portalında Kayıt: PIC Kodu Alma (Katılımcı Kimlik Kodu: Participant Identification Code-PIC): SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area)

°        Adım 2: Program Kriterlerine Uygunluk Kontrolü

°        Adım 3: Finansal Koşulların Kontrolü

°        Adım 4: Elektronik Başvuru Formunu Doldurma: web e-forms (Online e-Forms Sistemi)

°        Adım 5: Türkiye Ulusal Ajansına Gönderim için TURNA Sistemi ile Başvuru Tamamlama  

 •    Erasmus+ Programı 2019 Teklif Çağrısı Kılavuzu
 •    KA2 Programlarında Yatay ve Sektörel Önceliklerin İncelenmesi
 •    KA2/KA3 için web e-forms Başvuru Formlarının Detaylı Şekilde İncelenmesi ve Örnek Projeler
 •    Proje Kurgulama/Senaryolaştırma Algoritmaları
 •    Faaliyet Çizelgesi (Timetable)
 •    Proje Bütçeleri: KA2 ve KA3 Bütçe Kalemleri ve Hibe Miktarları
 •    Erasmus+ Başvuruları için Dış Uzmanların Kalite Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi

2. ve 3.Gün:

 •    UYGULAMALI PROJE YAZIMI ATÖLYE ÇALIŞMASI: Erasmus+ Programı KA2 ve/veya KA3 Başvuru Formu (Grup Çalışması)
 •    Grupların Yazdıkları Proje Tekliflerinin Sunumları ve Geri Bildirimler
 •    Genel Öneriler ve Erasmus+ Projelerinin Başarısı için Yapılması Gerekenler

Eğitimden Sonra Katılımcıların Edineceği Kazanımlar:

Özellikle ERASMUS+ Programları konusunda hem Avrupa Komisyonu EACEA Ajansının (Merkezi Yürütme Ajansı) Erasmus+ programları hakkında, hem de Türkiye Ulusal Ajansının Erasmus+ Programları hakkında farkındalık ve ilgili eylemlerine göre (özellikle KA2 ve KA3) proje teklifi hazırlama, kurgulama/senaryolaştırma ve yazma kapasitelerini geliştirmiş olacaklardır. Programa en az %75 devamlılık sağlayan, program boyunca gerçekleştirilen örnek olayda başarılı olan katılımcılara MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Onaylı Katılım Belgesi verilecektir. Eğitimin gerçekleşmesinden- proje başvuruları için son tarihe kadar olan süreçte talep olması durumunda projesini sunmaya hazır olan katılımcılarımız için eğitmenimize danışmak istedikleri konu hakkında bir gün belirlenerek Coffee-Talk etkinliği düzenlenecektir.

Eğitim Aşamalarından Sonra Yapılacaklar: Yukarıda yer alan aşamalar tamamlandıktan sonra açık olan destek programına başvuru gerçekleştirilir ve Ajansa bilgi verilir. Söz konusu başvurunun sonucu alındıktan sonra Ajans tekrar bilgilendirilir. Proje başvurusu başarısız olmuşsa yapılan başvurudaki eksiklikler tespit edilerek sonuçlar analiz edilir.

Eğitime İlişkin Detaylar: Proje hazırlıklarını başlatmış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Somut proje fikri olmayanlar kapsam dışıdır. Bu sebeple proje hazırlığının olgunluk durumu katılımcı olarak çağırılmanızda belirleyici etken olacaktır.

MARKASEM Eğitim / Seminerleri
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası