Yazdır

Yönetim Kurulu

 

NO

AD - SOYADI

UNVANI

1

MUAMMER EROL 

YALOVA VALİSİ – Yönetim Kurulu Başkanı 

2

AHMET ÜMİT 

BOLU VALİSİ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

3

SEDDAR YAVUZ

KOCAELİ VALİSİ

4

ÇETİN OKTAY KALDIRIM

SAKARYA VALİSİ 

5

CEVDET ATAY

DÜZCE VALİSİ 

6

DOÇ. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

7

EKREM YÜCE

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

8

DR. FARUK ÖZLÜ

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI

9

TANJU ÖZCAN

BOLU BELEDİYE BAŞKANI

10

MUSTAFA TUTUK

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ

11

MUSTAFA ÇÖPOĞLU

AJANS GENEL SEKRETERİ

12

ÇİĞDEM GÜNAL

DÜZCE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

13

YAŞAR YÜCEER

BOLU İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI

14

HASAN SOYGÜZEL 

YALOVA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI 

15

AYHAN ZEYTİNOĞLU

KOCAELİ SANAYİ ODASI BAŞKANI

16

NECMİ BULUT

KOCAELİ TİCARET ODASI BAŞKANI

17

AKGÜN ALTUĞ

SAKARYA TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

18

TUNCAY ŞAHİN

DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

19

TÜRKER ATEŞ

BOLU TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

20

TAHSİN BECAN

YALOVA TİCARET ve SANAYİ ODASI BAŞKANI

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesi konularında karar vermek,

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,

ı) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,

i) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek,

j) Özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek ve bunun için ajansın kurulu olduğu bölge illerinde yatırım destek ofisleri teşkil etmek.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Bu çerçevede, ajans faaliyetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, taraflarca en kısa sürede gerekli işlemler yapılır.

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası