Skip to main content
DuyurularHaberler

2022 TD Mart-Nisan Dönemi Satın Alma Duyurusu

By 3 Haziran 2022Haziran 27th, 2022No Comments

Teknik Destek Projeleri Teklif Toplama Usulü Hakkında:           

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemine ait başarılı projelerin satın alma işlemleri ekte sunulan içerikler doğrultusunda yapılacaktır.

Aşağıda verilen proje listesinin yanında yer alan eğitim/danışmanlık içeriklerinde projelere ait gerekli bilgiler ve talep edilen unsurlar yer almaktadır.

Teklif metinlerinin sunulan formatta Ajansa gönderilmesi için son tarih 28.06.2022 Salı günü saat 23.59’dur. Bu tarihten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

Teklifler, satinalma@marka.org.tr e-posta adresine her bir proje faaliyeti için hazırlanmış olan teklif vermeye davet mektubundaki formatta KDV dâhil olarak gönderilmelidir.

Proje başına sağlanabilecek destek tutarı her bir öncelik için aşağıda belirtilmiş olup tekliflerin bu rakamları aşmayacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Her bir projenin hangi öncelik kapsamında destekleneceği şartname içeriklerinde mevcuttur.

 • Öncelik 1 – Azami 120.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 2 – Azami 120.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 3 – Azami 120.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 4 – Azami 120.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 5 – Azami 120.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 6 – Azami 25.000 TL (KDV Dâhil)
 • Öncelik 7 – Azami 20.000 TL (KDV Dâhil)

NOT 1: Eğitim veya danışmanlık hizmetini sağlayacak tekliflerde uzmanın ilgili proje için talep edilen özelliklere sahip olduğunu gösteren özgeçmişi sunulmalı, sunulacak özgeçmişler 2 sayfayı geçmemelidir.

NOT 2: Teklif sunan firmaların ve sunulan özgeçmişlerin talep edilen nitelikleri karşılama durumunun daha net ve somut bir şekilde değerlendirilebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Tekliflerle birlikte özgeçmişlerde belirtilen hususların destekleyici belgelerinin de sunulması
 • Eğitim veya danışmanlık hizmeti sağlayacak firma / uzmanda aranan şartların maddeler hâlinde (mümkünse tablo hâlinde) yoruma mahal bırakmayacak şekilde somutlaştırılması
 • Eğitim veya danışmanlık hizmeti sağlayacak firma / uzmanda aranan şartların sunulan özgeçmişlerde görülür şekilde işaretlenmesi
 • Sunulan özgeçmişlerde, teklif verilecek proje ile ilgili olmayan kısımlara yer verilmemesi veya ayrı bir bölümde yer verilmesi

Fiyat teklifi her bir proje için ayrı ayrı verilecektir. Teklif mektubunda firmanın açık unvanı, teklif tarihi, firma kaşesi ve yetkili imzası mutlaka olacaktır. Teklif mektubuyla birlikte ilanda yayınlanan şartnamenin de kaşeli ve imzalı hâlinin idaremize elden verilerek veya  0 262 332 01 45’e fax çekilerek veya satinalma@marka.org.tr  adresine mail gönderilerek Ajansımıza sunulması gerekmektedir.

Birden fazla uzmanın görev almasını gerektiren her proje teklifi için, hangi uzman ya da uzmanların projenin hangi kısımları için hizmet sağlayacağı net bir şekilde belirtilmelidir.

Teklifler gerçek kişiler tarafından da verilebilir.

Ajans, sunulan özgeçmişleri ve fiyatları değerlendirerek doğrudan satın alma yöntemi ile satın alma yapacaktır. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat unsuru tek kıstas sayılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sıra NoReferans NoBaşvuru Sahibi AdıProje AdıEğitim/Danışmanlık İçeriğiTeklif Vermeye Davet MektubuÖzgeçmiş Formatı
1TR42/22/TD/0038Tarım Ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube MüdürlüğüYalova İlinde Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Artırımına Yönelik EğitimEğitim/Danışmanlık içeriği için tıklayınız.Davet Mektubu için tıklayınız.Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
2TR42/22/TD/0043Erenler İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüUygulamalı Pozitif PsikolojiEğitim/Danışmanlık içeriği için tıklayınız.Davet Mektubu için tıklayınız. Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
3TR42/22/TD/0050Kocaeli Büyükşehir Belediyesiİmar Ve Şehiercilik Alanında Civil 3D Temel Eğitimi ProjesiEğitim/Danışmanlık içeriği için tıklayınız.Davet Mektubu için tıklayınız. Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
4TR42/22/TD/0057Bolu Aile Ve Sosyal Hizmetler İl MüdürlüğüTedbir Uygulamaları EğitimiEğitim/Danışmanlık içeriği için tıklayınız.Davet Mektubu için tıklayınız. Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.
5TR42/22/TD/0060Sakarya Büyükşehir BelediyesiSakarya 2027 Avrupa Oyunları Adaylık Başvurusu Danışmanlık Hizmeti AlınmasıEğitim/Danışmanlık içeriği için tıklayınız.Davet Mektubu için tıklayınız. Özgeçmiş Formatı için tıklayınız.