Skip to main content
Duyurular

Verimlilik Proje Ödülleri 2022

By 2 Haziran 2022Haziran 28th, 2022No Comments

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenlenmektedir. 2022 yılı VÖP başvuruları için son başvuru tarihi 22.07.2022 olarak belirlenmiştir.

Verimlilik Projesi: İlgili Yönetmelik’te “Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış projeler” olarak tanımlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

-Mikro İşletmeler

-Küçük İşletmeler

-Orta Büyüklükteki İşletmeler

-Büyük İşletmeler

-Kamu Kurumları

Ödül İçin Başvurusu Yapılabilecek Proje Konuları

· İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

· İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler

· Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler

· İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

· Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Ödül Başvuru Koşulları

-Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.

-Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.

-Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.

-Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.

-Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Başvuru İçin https://vpo.sanayi.gov.tr/hakkinda

Soru ve görüşleriniz için verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr  adresine ulaşabilirsiniz.